I 2021 ble det født omtrent 56 000 barn i Norge. Bak disse barna står det over 100 000 foreldre, hvorav halvparten er fedre, som har tatt ut, eller skal ta ut, permisjon. Mange sitter med spørsmål rundt permisjon.Hvor mye permisjon kan jeg ta ut – og når? Får jeg penger utbetalt i permisjonsperioden og av hvem? Påvirker lønnen beløpet? Kan jeg utsette permisjonen? Hvem snakker jeg med i NAV? Å få oversikt, finne en løsning og sette seg inn i regelverket kan

Prøvetid i ny jobb – hva er prøvetid? Prøvetid er en periode som skal sikre både dine og arbeidsgivers interesser i et nytt arbeidsforhold. For deg som arbeidstaker er prøvetiden en mulighet til å teste ut det nye ansettelsesforholdet og om man trives i den nye rollen. For arbeidsgiver gir prøvetiden en mulighet til å bli kjent med deg, og vurdere din egnethet i stillingen. Samtidig vil prøvetiden normalt gi mulighet til å avslutte arbeidsforholdet på kortere frister enn ellers, og

Søk