Fra 1. juli 2024 kommer det endringer i reglene om bruk av prøvetid. Hovedregelen om maksimalt seks måneders prøvetid gjelder fortsatt, men for midlertidige ansettelser på 12 måneder eller kortere, kommer det en ny regel. Ny regel om prøvetidens lengde For midlertidige ansettelser på 12 måneder eller mindre, kan ikke prøvetidsordningen overstige halvparten av ansettelsesforholdets lengde. Ettersom prøvetiden maks kan være seks måneder, vil endringen ha betydning for midlertidige ansettelser mindre enn på 12 måneder. Begrensning i adgang til å avtale ny prøvetid I

Fra 1. juli 2024 vil det være nye krav til innholdet i arbeidsavtaler, og dette vil påvirke oss alle. Formålet er å gi alle arbeidstakere tryggere arbeidsvilkår. Nedenfor er noen nøkkelendringer du bør være klar over. 1. Prøvetid: Prøvetiden i midlertidige ansettelsesforhold kan ikke lenger overstige halvparten av den totale ansettelsestiden. 2. Arbeidssted: Hvis arbeidstaker ikke har fast arbeidssted, skal avtalen opplyse om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder eller fritt kan bestemme arbeidssted. 3. Lønnselementer: Alle elementer som utgjør lønnen må angis tydelig i

Søk