Nye krav til arbeidsavtalen fra 1. juli 2024

Fra 1. juli 2024 vil det være nye krav til innholdet i arbeidsavtaler, og dette vil påvirke oss alle. Formålet er å gi alle arbeidstakere tryggere arbeidsvilkår. Nedenfor er noen nøkkelendringer du bør være klar over.

1. Prøvetid:

Prøvetiden i midlertidige ansettelsesforhold kan ikke lenger overstige halvparten av den totale ansettelsestiden.

2. Arbeidssted:

Hvis arbeidstaker ikke har fast arbeidssted, skal avtalen opplyse om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder eller fritt kan bestemme arbeidssted.

3. Lønnselementer:

Alle elementer som utgjør lønnen må angis tydelig i arbeidsavtalen, inkludert tillegg og andre godtgjøringer.

4. Betalt fravær:

Arbeidsavtalen må informere om hvilket fravær som dekkes av arbeidsgiver.

5. Arbeidstid:

Variasjoner i daglig og ukentlig arbeidstid må tydeliggjøres i avtalen, slik at det blir mulig å beregne når arbeidstakeren skal arbeide.

6. Vaktendringer og overtidsarbeid:

Informasjon om ordninger for vaktendringer og overtidsarbeid, inkludert informasjon om overtidsgodtgjørelse, må stå i arbeidsavtalen.

7. Identitet på innleier:

Hvis du er utleid fra et bemanningsforetak, må avtalen oppgi hvem innleieren er.

8. Rett til kurs og kompetanseutvikling:

Arbeidsavtalen må informere om mulighetene for kompetanseutvikling som arbeidsgiver tilbyr og betaler for.

9. Ytelser til sosial trygghet:

Arbeidsavtalen må oppgi hvilke ytelser arbeidsgiver betaler for, og hvilke institusjoner som mottar innbetalingene – eksempelvis pensjonsordninger, forsikringsordninger mv.

10. Oppsigelse:

Prosessen for oppsigelse fra arbeidsgiver eller arbeidstaker må være klart beskrevet i arbeidsavtalen.

De nye kravene trer i kraft fra 1. juli for nye arbeidsavtaler, men arbeidstakere kan be om at arbeidsavtaler inngått før 1. juli 2024 oppdateres i tråd med de nye kravene. Endringene har til formål å gi forutberegnelighet og skape tryggere arbeidsforhold.

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com