Hvordan skrive en god CV?

Hvordan skrive en god CV

å kunne skrive en god CV er et avgjørende redskap på veien mot drømmejobben. Gjør din CV oversiktlig og la den inneholde fakta om deg som er relevante for den jobben du søker.

Med denne oppskriften og gjerne i denne rekkefølgen skal du ha dekket det meste:

Hvordan skrive en god CV – Steg for steg

1. Kontaktopplysninger

Navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse. Legg gjerne ved et nøytralt bilde.

2. Sammendrag

Skriv en kort beskrivelse av både faglig og personlig spisskompetanse eller vis en «rød tråd» i din karriere frem til nå, ca 5-6 linjer. Dette skal skape interesse for din person så man får lyst til å lese videre.

3. Erfaring

List opp arbeidsplass og stillingsbeskrivelse etter årstall. Ofte er de siste 10 årene de mest relevante, men vurder evn tidligere stillinger og relevansen til stillingen du søker om du bør ha med mer. Skriv også hva slags oppgaver og ansvar du har hatt på tidligere arbeidsplasser.

4. Utdannelse/Kurs

Skriv ned hva du har studert, hvor du har studert og hvilke kurs du har tatt. Om du har flere utdannelser og mange kurs bør du dele dette opp i to separate punkter for å gi bedre oversikt.

5. Personlig kompetanse

Nevn dine spisskompetanser i punktform. Utdyp dem om ønskelig helt kort med eksempler og sett dem inn i en kontekst så arbeidsgiver kan relatere dem til jobben du søker.

6. IT

Nevn de IT-programmer/software du behersker og i hvilken grad du behersker dem. Det er OK å «namedroppe» programmer eller systemer, men husk at formålet bør være at du skal vise at du er IT-dyktig og raskt setter deg inn i ny IT.

7. Språk

Nevn de språk du behersker og på hvilket nivå.

8. Førerkort, sertifiseringer osv.

Dette punktet er ikke alltid relevant, men vurder det utfra stillingen du søker.

9. Fritidsinteresser

La de som leser søknaden din få et kort innblikk i hvem du er. For eksempel kan du fortelle litt om hva du gjør på fritiden, om du har barn, familie, interesser osv. Det du skriver skal være med å lage et positivt bilde av hvem de evn ansetter.

10. Kontaktopplysninger på referansepersoner

Om du har gjort en avtale med referansepersoner som kan kontaktes skrives dette her. Målet er at arbeidsgiver kan forhøre seg om hvordan du er som ansatt eller medarbeider. Husk at det er du som bestemmer hvem disse kontaktpersonene er og at du dermed har innflytelse på hva som blir sagt om deg.

Som medlem i Krifa kan du sende inn din CV og få vår evaluering. Send den til post@krifa.no, og gi oss noen dager for behandling. Vi vil at du skal lykkes!

Les også:

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com