Viktige endringer i bruken av prøvetid fra 1. juli 2024

Fra 1. juli 2024 kommer det endringer i reglene om bruk av prøvetid. Hovedregelen om maksimalt seks måneders prøvetid gjelder fortsatt, men for midlertidige ansettelser på 12 måneder eller kortere, kommer det en ny regel.

Ny regel om prøvetidens lengde

For midlertidige ansettelser på 12 måneder eller mindre, kan ikke prøvetidsordningen overstige halvparten av ansettelsesforholdets lengde. Ettersom prøvetiden maks kan være seks måneder, vil endringen ha betydning for midlertidige ansettelser mindre enn på 12 måneder.

Begrensning i adgang til å avtale ny prøvetid

I tillegg vil det ikke lenger være mulig å avtale ny prøvetid hvis arbeidstakeren fortsetter i samme stilling eller en lignende stilling i samme virksomhet. Dette gjelder uavhengig av om ansettelsen er fast eller midlertidig.

Unntak for fast ansatte

Fast ansatte kan likevel avtale ny prøvetid hvis den totale arbeidstiden, inkludert tidligere prøvetid, ikke overstiger seks måneder. Dette gir muligheten for ny prøvetid hvis arbeidstakeren går fra en kortvarig midlertidig ansettelse til en fast stilling.

 

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com