Fra 1. juli 2024 kommer det endringer i reglene om bruk av prøvetid. Hovedregelen om maksimalt seks måneders prøvetid gjelder fortsatt, men for midlertidige ansettelser på 12 måneder eller kortere, kommer det en ny regel. Ny regel om prøvetidens lengde For midlertidige ansettelser på 12 måneder eller mindre, kan ikke prøvetidsordningen overstige halvparten av ansettelsesforholdets lengde. Ettersom prøvetiden maks kan være seks måneder, vil endringen ha betydning for midlertidige ansettelser mindre enn på 12 måneder. Begrensning i adgang til å avtale ny prøvetid I

Fra 1. juli 2024 vil det være nye krav til innholdet i arbeidsavtaler, og dette vil påvirke oss alle. Formålet er å gi alle arbeidstakere tryggere arbeidsvilkår. Nedenfor er noen nøkkelendringer du bør være klar over. 1. Prøvetid: Prøvetiden i midlertidige ansettelsesforhold kan ikke lenger overstige halvparten av den totale ansettelsestiden. 2. Arbeidssted: Hvis arbeidstaker ikke har fast arbeidssted, skal avtalen opplyse om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder eller fritt kan bestemme arbeidssted. 3. Lønnselementer: Alle elementer som utgjør lønnen må angis tydelig i

Mai er det en rekke helligdager som innebærer arbeidsfri for de fleste, og mange lurer på hvilken rett man har til lønn for disse dagene. I denne artikkelen forklarer vi hvilke rettigheter du har til lønn i forbindelse med 1. og 17. mai, Kristi Himmelfartsdag og pinse. Arbeidstaker som har fri 1. og 17. mai Arbeidsgiver har plikt til å betale full lønn for disse to dagene dersom du i utgangspunktet skulle vært på jobb. Forutsetningen er at du har vært ansatt

En sykemelding er over og du er tilbake i arbeid. Du får halsbetennelse etter et par dager. Kan du da bruke egenmelding?

Det er stas å presentere nye, gode samarbeidspartnere. Karrierehuset er effektive, dyktige og serviceminded. Les mer om din gratis og rabatterte rådgivning her.

På denne tiden av året, er syke barn et velkjent fenomen. Barnehager og skoler er ofte strenge med å ta imot barn som har fått en skikkelig forkjølelse, eller har andre sykdomssymptomer.Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven regulerer din rett til fri og lønn i forbindelse med syke barn. Din rett til fri Arbeidstakere som har omsorg for barn har rett til fri i følgende tilfeller:For nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt Hvis barnet skal følges til legeundersøkelse eller annen oppfølgning i

Krifa blir jevnlig kontaktet av medlemmer som har fått en skriftlig advarsel av sin arbeidsgiver. Mange lurer på hvordan de skal forholde seg til advarselen, og hvilken betydning en advarsel har for arbeidsforholdet. Arbeidsmiljøloven er taus om advarsel Arbeidsmiljøloven har ikke egne regler om advarsel, verken saksbehandlingsregler eller regler som beskriver vilkår for å kunne meddele en advarsel. For statsansatte er det regler om advarsel i statsansatteloven og i Statens personalhåndbok. Advarsel og oppsigelse Flere har en oppfatning om at det automatisk foreligger grunnlag

Søk