Arbeidskontrakt

I arbeidsmiljøloven § 14-6 finner du minimumskrav som din arbeidsavtale skal inneholde. Her finner du releveant informasjon for arbeidskontrakt.

Fra 1. juli 2024 vil det være nye krav til innholdet i arbeidsavtaler, og dette vil påvirke oss alle. Formålet er å gi alle arbeidstakere tryggere arbeidsvilkår. Nedenfor er noen nøkkelendringer du bør være klar over. 1. Prøvetid: Prøvetiden i midlertidige ansettelsesforhold kan ikke lenger overstige halvparten av den totale ansettelsestiden. 2. Arbeidssted: Hvis arbeidstaker ikke har fast arbeidssted, skal avtalen opplyse om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder eller fritt kan bestemme arbeidssted. 3. Lønnselementer: Alle elementer som utgjør lønnen må angis tydelig i

De viktigste lovendringene i 2021 for deg som arbeidstaker er i forbindelse med opprettingen av egen pensjonskonto i privat sektor og en viktig endring i reglene for dagpenger. I tillegg er det også enkelte endringer i de midlertidige særordningene som ble opprettet i forbindelse med koronasituasjonen.

Husk at du har mange rettigheter også som sommervikar og ekstrahjelp. Finn ut hvilke rettigheter du har før du slår deg til ro med at alt er i orden.

Når skal avtalen inngås? Hva skal arbeidsavtalen inneholde, og når er arbeidskontrakten ugyldig?

Fortsatt er det mange arbeidstakere som har vikarstillinger over flere år, uten å få tilbud om fast ansettelse. Fortsatt er det mange som går uten arbeid.

Hvorfor jobber du mer enn du skal? Svarer ikke dine arbeidsoppgaver med tiden du har til å løse dem? Er ditt fokus å telle timer eller er det å fullføre oppdrag og oppgaver? Å jevnlig jobbe for lenge, for mye og avspasere, vitner ikke først og fremst om enn sunn arbeidshverdag og arbeidsplass– tvert i mot.

Vet du hvordan man skriver en god CV er du ett skritt nærmere på veien mot drømmejobben. Med denne malen får du verdifulle tips til å skrive en god CV

En endringsoppsigelse er en oppsigelse av den eksisterende arbeidskontrakten med tilbud om en ny arbeidskontrakt med endrede vilkår

Vi får ofte spørsmål fra våre medlemmer om lønn, og en gjenganger er om man har rett til lønnsøkning. Finn ut om du har rett til en lønnsøkning.

Søk