Fortrinnsrett

Er du deltidsansatt og ønsker å få utvidet stillingsprosent er dette noe du har krav på ved bruk av fortrinnsretten. Fortrinnsrett betyr at du har krav på å få en ledig stilling i virksomheten på bekostning av eksterne søkere, så lenge du er kvalifisert for stillingen og det ikke er til ulempe for virksomheten.

Nye medlemsfordeler i Krifa– tegner avtale med Sparebanken Sør:Krifa og Sparebanken Sør har inngått et nytt og spennende samarbeid for å sikre best mulig bank- og rentebetingelser for medlemmene i den uavhengige fagforeningen.-Vi er utrolig glade for å kunne gi våre medlemmer dette tilbudet i en tid hvor alle priser er på vei oppover, sier daglig leder i Krifa, Kristin Fjellman.Bankavtalen er en av flere store medlemsavtaler Krifa Norge har inngått denne våren. Målet er å tilby bedre betingelser enn

Vi ønsker like rettigheter og god arbeidslyst for alle arbeidstakere. Krifa bistod nylig et medlem i en sak om midlertidig ansettelse. Ringvirkningene ble langt større enn vi først forventet.

Fortsatt er det mange arbeidstakere som har vikarstillinger over flere år, uten å få tilbud om fast ansettelse. Fortsatt er det mange som går uten arbeid.

Søk