Midlertidig ansettelse

Vi ønsker like rettigheter og god arbeidslyst for alle arbeidstakere. Krifa bistod nylig et medlem i en sak om midlertidig ansettelse. Ringvirkningene ble langt større enn vi først forventet.

Jobbsøking blir mer digital, og din generelle profil får større fokus enn kompetanse og erfaring.

Husk at du har mange rettigheter også som sommervikar og ekstrahjelp. Finn ut hvilke rettigheter du har før du slår deg til ro med at alt er i orden.

Fortsatt er det mange arbeidstakere som har vikarstillinger over flere år, uten å få tilbud om fast ansettelse. Fortsatt er det mange som går uten arbeid.

Vet du hvordan man skriver en god CV er du ett skritt nærmere på veien mot drømmejobben. Med denne malen får du verdifulle tips til å skrive en god CV

Søk