Gjennomsnittsberegning

Når skal avtalen inngås? Hva skal arbeidsavtalen inneholde, og når er arbeidskontrakten ugyldig?

Hvorfor jobber du mer enn du skal? Svarer ikke dine arbeidsoppgaver med tiden du har til å løse dem? Er ditt fokus å telle timer eller er det å fullføre oppdrag og oppgaver? Å jevnlig jobbe for lenge, for mye og avspasere, vitner ikke først og fremst om enn sunn arbeidshverdag og arbeidsplass– tvert i mot.

Søk