Lønn

Alle som står i jobb, har rett på skattefradrag for fagforeningskontingenten. Ikke glem å sjekke at du har fått med dette på selvangivelsen. Effekten av dette gjør medlemskapet ditt i Krifa både rimeligere og mer attraktivt.Som yrkesaktivt medlem av KRIFA har du rett på fradrag på fagforeningskontingenten på skattepliktig inntekt for ditt medlemskap hos KRIFA. Nedenfor forklarer vi reglene for fradrag på fagforeningskontingent. Om fradrag på fagforeningskontingent og hvem det gjelder for Fagforeningsfradrag innebærer at du kan trekke fra inntil et bestemt

Påsken og våren med mange fridager nærmer seg med stormskritt, og mange lurer på hvilke rettigheter man har til både fri og lønn på disse såkalte røde dagene

Som et klart og generelt utgangspunkt finnes det ikke noen minstelønn i Norge. Likevel har det blitt innført minstelønn i enkelte bransjer for å forhindre sosial dumping og at utenlandsk arbeidskraft får dårligere vilkår enn det som er vanlig i Norge. Minstelønningene er innført ved såkalte allmenngjøringsforskrifter, og på tampen av det gamle året ble disse minstelønningene oppjustert. Oppjusteringen trådte i kraft fra og med 15.desember 2022. Under kan du se hva den oppjusterte minstelønnen per time er i de ulike

For de som må jobbe på julaften/nyttårsaften, kommer det ofte som en overraskelse at disse dagene ikke automatisk gir rett til ekstra lønnstillegg. I denne artikkelen vil vi forklare utgangspunktene slik at du ikke blir overrasket når du mottar lønnsslippen din. Er julaften rød dag? Arbeidsmiljøloven har ingen regler som gir en arbeidstaker rett til ekstra lønnstillegg ved arbeid på julaften eller nyttårsaften. Arbeidsmiljøloven slår likevel fast at det som utgangspunkt skal være fri etter kl. 15.00 på julaften og etter kl.18.00

Det er viktig å stille forberedt til en lønnsforhandling. Vi i Krifa har noen tips til hvordan du bør gjøre det og hva du bør tenke over.

Det er viktig å stille forberedt til en lønnsforhandling. Vi i Krifa har noen tips til hvordan du bør gjøre det og hva du bør tenke over.

Desember og en rekke røde dager står for tur, og det kan derfor være nyttig å sette seg inn i reglene knyttet til disse dagene. I forbindelse med jul og nyttår er første og andre juledag, samt første nyttårsdag røde dager. Vanlige søndager er som alltid også å regne som røde dager. Selv om du som arbeidstaker i løpet av et år må forholde deg til en rekke røde dager, er det ikke gitt at du har rett på lønn for

Den heldige og glade vinneren er en fembarnsfar i Rogaland som brenner for ungdom og er selvutnevnt Internatskole- og friskoleentusiast.

Fra 1. juli 2021 øker satsene for minstelønn innen flere bransjer! Her kan du sjekke de nye satsene for minstelønn innen din bransje:Bygg Renhold Overnatting, servering og catering Skips- og verftsindustrien Jordbruk og gartnerier Fiskeindustribedrifter Elektro Godstransport på vei Persontransport med turbilSatser for minstelønn i byggebransjen Minstelønn per time for byggebransjen:For faglærte: 220,00 kr [tidligere: 209,70 kr – 01.06.2019–30.06.2021]For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr – 01.06.2019–30.06.2021]For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr –

Skattemeldingen er en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld siste inntektsår. Du må selv sjekke at opplysningene i skattemeldingen er riktige. Har du ingen endringer, trenger du ikke levere. Har du endringer, er fristen for å endre og levere 30. april.Når du har levert, behandler Skatteetaten opplysningene og utarbeider et skatteoppgjør. Skatteoppgjøret viser om du har betalt inn for mye eller for lite skatt. Dersom du har betalt for mye skatt, får du utbetalt det du har betalt for

Søk