Ferie

Mai er det en rekke helligdager som innebærer arbeidsfri for de fleste, og mange lurer på hvilken rett man har til lønn for disse dagene. I denne artikkelen forklarer vi hvilke rettigheter du har til lønn i forbindelse med 1. og 17. mai, Kristi Himmelfartsdag og pinse. Arbeidstaker som har fri 1. og 17. mai Arbeidsgiver har plikt til å betale full lønn for disse to dagene dersom du i utgangspunktet skulle vært på jobb. Forutsetningen er at du har vært ansatt

Vi går snart inn i årets siste måned, og i forbindelse med årsskifte kan det være lurt å undersøke om du fortsatt har feriedager til gode.Har du kanskje noen feriedager du kan bruke i forbindelse med julefeiring, eller kanskje du planlegger en weekend-tur før julestria setter i gang?Som arbeidstaker har du krav på 25 virkedager ferie i året. For de som fyller 60 år i løpet av inneværende år har du i tillegg krav på 6 virkedager ekstra.Som hovedregel er

Påsken og våren med mange fridager nærmer seg med stormskritt, og mange lurer på hvilke rettigheter man har til både fri og lønn på disse såkalte røde dagene

Utbetaling av feriepenger i forbindelse med oppsigelse: Utgangspunktet i Ferielovens § 11 3.ledd er at alle opptjente feriepenger skal utbetales ved siste vanlige lønningsdag før fratreden.Er det likevel slik at en del av feriepengene ikke lar seg beregne ved dette tidspunktet, så kan utbetalingen skje i forbindelse med det avsluttede lønnsoppgjøret.Bestemmelsen gjelder uavhengig av om du selv har valgt å si opp, eller om det er arbeidsgiveren din som har sagt opp stillingen. Bestemmelsen gjelder også hvis arbeidsforholdet avsluttes på grunn

Skal du finne ut hva som er din månedslønn, må årslønnen deles på 12 måneder. Det er likevel ikke slik at du i praksis får 12 måneder med lønn, da det vanligvis tas ut ferie. Feriepenger er ikke inkludert i årslønnen Mange lurer på om feriepengene er inkludert i den oppgitte årslønnen. Det korte svaret er nei. Arbeidsgiver kan ikke bake inn feriepenger i årslønn, og feriepengene skal beregnes med utgangspunkt i det du faktisk tjener.Noen misforstår dette, og tror at feriepengene

Etter Ferieloven skal alle som utfører arbeid, som arbeidstaker, ha ferie og feriepenger etter lovens bestemmelser.Utgangspunktet er at ferielovens regler gjelder som et minimum, men at det kan avtales bedre ordninger for arbeidstakeren. Dette skjer gjerne gjennom tariffavtaler eller arbeidsavtalen.I de tilfellene det er avtalt bedre ordninger enn det loven legger opp, til gis det gjerne en ekstra uke med ferie og en høyere prosentsats for beregning av feriepengene. Det opereres da normalt med 12% som prosentsats og fem uker

Vi går snart inn i et nytt år, og i forbindelse med årsskifte kan det være lurt å undersøke om du fortsatt har feriedager til gode.Har du kanskje noen feriedager du kan bruke i forbindelse med julefeiring, eller kanskje du planlegger en weekend-tur før julestria setter i gang?Som arbeidstaker har du krav på 25 virkedager ferie i året. For de som fyller 60 år i løpet av inneværende år har du i tillegg krav på 6 virkedager ekstra.Som hovedregel er

 Arbeidstaker har etter ferieloven § 5 krav på 25 virkedager ferie hvert år, eller 4 uker og 1 dag. Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en ekstra ferieuke, til sammen 31 virkedager, jf. ferieloven § 5 (2).Mange arbeidstakere har også et ytterligere avtalefestet krav på en ekstra ferieuke, gjerne omtalt som «den femte ferieuka», dersom det foreligger en tariffavtale i virksomheten.Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis ferie, og arbeidstaker har en tilsvarende

Ergrelsen er stor når den etterlengtede ferien ender med et benbrudd eller matforgiftning. Men du har krav på ny ferie dersom du var syk i ferien, så lenge du har vært 100 prosent arbeidsufør og kan vise til legeerklæring.

Søk