Finn svar

Permisjon

Både du og arbeidsgiver kan gi oppsigelse med det formål å avslutte arbeidsforholdet. I arbeidsmiljøloven kapittel 15 finner du bestemmelsene som gjelder for oppsigelse.

Permisjon som følge av Korona

Mange har allerede blitt permittert som følge av Korona-viruset, og vi forventer et økende antall permitteringer i tiden fremover.

Her kan du lese mer de nye regelendringene ved permittering som følge av Korona-viruset.

Ulike typer permisjon

Det finnes ulike årsaker til å søke om permisjon. Arbeidsmiljøloven kapittel 12 inneholder regler om permisjon ved svangerskap, fødsel, barn og barnepassers sykdom, pleie av pårørende, utdanningspermisjon og permisjon for å utøve offentlige verv. Enkelte arbeidstakere gir også permisjon i forbindelse med bryllup, begravelse, legebesøk, tannlege og lignende. Dette er ikke lovbestemt, men følger av egne avtaler på din arbeidsplass.

Permisjon med lønn

Permisjon kan gis med full lønn, med delvis lønn eller uten lønn. Folketrygdlovens kapittel 14 regulerer rett til lønn i forbindelse med fødsel- og svangerskapspermisjon. I andre tilfeller hvor du har rett til permisjon, må din rett til lønn reguleres av tariffavtaler.

 

 

Permisjon uten lønn

Har du vært i arbeid i minst tre år og vært ansatt hos arbeidsgiveren de siste to årene, har du rett til å søke om ulønnet permisjon for å delta i organiserte utdanningstilbud. Du må varsle arbeidsgiveren din om permisjonen snarest og senest en uke i forveien. Lurer du på om du har krav på lønn mens du er i permisjon? Krifa har advokater og jurister som hjelper deg.

Bli medlem i dag og få svar på dine spørsmål!

Snakk med oss

Snakk med oss! Våre jurister og rådgivere er klare for å ta imot dine spørsmål.

Krifas sentralbord:
22 72 00 20

Vi ringer deg!

    Legg igjen ditt telefonnummer så ringer vi opp deg!

    Søk