Loensikring-1200x900

Hvorfor er Krifa billigere enn andre fagforeninger?

Krifa er best på pris, uten at det går utover kvaliteten på hjelpen du får

Her er noen grunner til at vi klarer å holde prisene nede:

Politisk nøytral

Mens noen fagforeninger støtter politiske partier med millionbeløp årlig, er Krifa partipolitisk nøytral og støtter ingen organisasjoner eller partier med penger. Dermed slipper du at deler av din medlemskontingent går videre til dette, og vi kan holde kontingenten vår nede. 

Ingen streik

Siden Krifa ikke tar sine medlemmer ut i streik, trenger vi ikke å bygge opp en stor streikekasse. Selvsagt sørger vi for at våre medlemmer som blir rammet av andres streik ikke lider økonomiske tap, men dette er heldigvis ikke en stor utgiftspost.  

Ingen mellomledd

I Krifa gir vi våre medlemmer direkte tilgang til jurister, advokater, rådgivere og spesialister og hopper dermed over mange fordyrende ledd. Vi vet at andre fagforeninger har dyre opphold og utgifter i forbindelse med opplæring av tillitsvalgte, men hos gjør vi det annerledes. 

I Krifa ønsker vi også enkeltmedlemmer velkommen – og uten tillitsvalgt tar du direkte kontakt med våre jurister.

Flat struktur

I Krifa har vi en flat struktur med normale lønninger uten frynsegoder. Vi jobber alltid på kryss av kompetanse og avdelinger for å bistå våre medlemmer best mulig da du som medlem alltid kommer før våre arbeidsoppgaver og stillingsbeskrivelser. 

Så hvorfor betale mer når Krifa gir deg trygghet og trivsel i arbeidslivet til en laveste pris?

Bli medlem i Krifa i dag og få en sterk medspiller som er på ditt lag.

skatt

Fullt skattefradrag

Som medlem i Krifa får du fullt skattefradrag på hele din innbetalte kontingent. Ditt medlemskap er anonymt og vi tar ansvar for at skattefradraget føres direkte inn i selvangivelsen din.

Søk på krifa.no