Privat juridisk bistand

Jobb og privatliv henger tett sammen. Krifa samarbeider med Bing Hodneland Advokatselskap så du kan få hjelp og føle deg trygg også på det personlige og private plan.

Gjennom dette samarbeidet vil spesialiserte advokater kunne bistå deg vedrørende tvister, rettigheter, testamente, fordelingssaker og mye mye mer.

Krifa dekker hele kostnaden til den første timen, og du vil få reduserte priser utover dette om du har behov for mer.

Karriererådgivning

Vi har dyktige og erfarne rådgivere i Krifa. Videre samarbeider vi med Coachteam AS for at du skal få best mulig og spisset karrierveiledning tilpasset deg, dine ønsker og dine behov.

Som medlem i Krifa har du ubegrenset tilgang til våre jurister og rådgivere i forbindelse med din karriere og jobb. I tillegg dekker Krifa i sin helhet en godt forberedt time med en sertifiser og erfaren coach i Coachteam AS.
Ønsker du flere timer med en coach i Coachteam vil du få dette til reduserte priser.

Pensjonsrådgivning

Krifas jurister og rådgivere har god kunnskap om pensjon. Pensjonsrådgivning er et krevende fag og vi har derfor knyttet til oss noen av landets fremste spesialister innen pensjonsrådgivning gjennom vårt samarbeid med Bing Hodneland Advokatselskap.

Som medlem i Krifa tilbyr vi deg en times gratis pensjonrådgivning med en utvalgt spesialist.

Snakk med oss

Snakk med oss! Våre jurister og rådgivere er klare for å ta imot dine spørsmål

Krifas sentralbord:
22 72 00 20

Vi ringer deg!

    Legg igjen ditt telefonnummer så ringer vi opp deg!

    Søk på krifa.no