Hvem dekker tap av inntekter ved sykdom, sykt barn og permittering?

Hvem dekker tap av inntekt ved sykdom, sykt barn og permittering?

Sykdom

Fra mandag 16.mar gjelder følgende regler:

 • * Arbeidstakere har fortsatt rett til full sykelønn.
 • * Arbeidsgiver betaler lønn de første tre dagene ved korona-relatert sykefravær. NAV tar regningen fra dag fire.
 • * Det er mulig å motta sykepenger i inntil ett år.
 • * Egenmelding er godkjent i 16 dager – det kreves ikke sykemelding.

Sykt barn

Fra fredag 13. mars gjelder følgende regler:

 • * Foreldre har rett til doblet antallet “sykt barn-dager». Alle har altså krav på det dobbelte av det de har krav på under normale forhold.
 • * Foreldre har rett på omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager er korona-stengt. Du kan med andre ord bruke «sykt barn-dag» selv om barnet ditt er friskt, men har dette omsorgsbehovet
 • .
 • For eksempel vil en familie med to foresatte som bor sammen med to barn under 12 år, gi begge foresatte rett til å være hjemme i 20 dager hver  med full lønn ved sykt barn/omsorg.

Arbeidsgiver betaler for de tre første dagene og den Norske stat betaler resten. Det er mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foresatte  dersom den ene jobber i en samfunnskritisk funksjon.

Permittert

Fra 20. mars gjelder følgende regler:

 • * Permitterte arbeidstakere får lønn fra arbeidsgiver i varslingsperioden, i tillegg til de to første dagene når permitteringen er iverksatt. Man får deretter utbetalt dagpenger som tilsvarer 100% lønn, fra NAV i 18 dager – gjelder inntekt opp til 6G (ca 600.000 kroner).
 • NAV overtar utbetaling fra 20. mars 2020 for de som har vært permittert to eller flere dager i forkant av dette.
 • Arbeidstaker må være permittert minst 40% for å ha rett på dagpenger.
 • Det vil ikke lengre være tre dager ventetid før utbetaling av dagpenger.

Fredag 20.mars la regjeringen frem forslag til nye regler for sykepenger og omsorgspenger, og varsler en endret arbeidsgiverperiode.

Nav kan nå se bort fra kravet om legeerklæring for å dokumentere sykefravær. Samtidig som staten nå skal ta ansvaret for sykelønn fra dag fire, 

i stedet for etter 16 dager, bes arbeidsgiverne også om å se bort fra formelle egenmelding-krav.

Som medlem i Krifa står du ikke alene. En jurist er klar til følge deg gjennom hele forløpet. Kontakt oss på telefon 22720020, e-post post@krifa.no eller chat med oss på www.krifa.no.

Les mer her:

Sykdom

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-regler-om-koronarelatert-sykefravar-og-egenmelding/id2694350/

Omsorgspenger / Sykt barn

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreldres-rett-til-omsorgspenger-dobles/id2694342/

Permittert

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/slik-blir-endringene-i-permitterings–og-dagpengeregelverket/id2694346/

Totaloversikt

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684/?expand=factbox2693694

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com