Hvordan Corona-viruset kan påvirke deg og din arbeidsplass

Hvordan Corona-viruset kan påvirke deg og din arbeidsplass

 

Stadig nye bekreftede tilfeller av corona-smitte skaper utrygghet og mange spørsmål.

Helsedirektoratet har en side hvor man kan finne god informasjon ved spørsmål og hvem som skal kontaktes i forbindelse med Corona-viruset.

Sykepenger – Hvilke rettigheter har du dersom du er/blir smittet eller om du må være i karantene?

NAV har en veldig god informasjonsside om sykepenger dersom du skulle bli smittet eller satt i karantene.

Du har altså krav på sykepenger om du har viruset, eller kan være smittet og derfor må holdes isolert. Din fastlege gir sykemelding som igjen gir krav på sykepenger.

Merk at dersom du av eget initiativ gir deg seg karantene av frykt for å bli smittet, vil du ikke ha krav på sykepenger.

Permittering som følge av corona-viruset

Det er skrevet mye i mediene om at corona-viruset påvirker globale verdikjeder som igjen påvirker Norge. Dette kan på sikt føre til at ansatte på arbeidsplasser i Norge får varsel om permittering.

I et arbeidsforhold har arbeidstaker på rett og plikt til å utføre arbeid i henhold til arbeidskontrakten, og som følge av det motta lønn. Permittering innebærer at arbeidsgiver kan pålegge arbeidsfritak og dermed også slippe lønnsplikten de ellers har når det foreligger saklig grunn for dette. Forutsetningen er at dette er midlertidig og arbeidsforholdet består under permitteringen. Det betyr at arbeidstaker kan komme tilbake til sitt opprinnelige arbeid etter at permitteringstiden er over.

Hovedregelen er at arbeidsgiver må varsle den ansatte om permitteringen 14 dager før den trer i kraft. Arbeidsgiver har lønnsplikt i 15 dager (kalt arbeidsgiverperiode) etter at permitteringen trer i kraft. I denne perioden må altså arbeidsgiver betale lønn på vanlig måte. Etter arbeidsgiverperioden må arbeidstaker søke om dagpenger fra NAV og frem til permitteringen opphører, maksdato for permittering er nådd eller arbeidsforholdet avsluttes.

Ta gjerne kontakt med oss i Krifa om du har spørsmål knyttet til dine rettigheter når det gjelder corona-viruset!

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com