Permitterte får dagpenger i påsken!

Permitterte får dagpenger i påsken

– Vi fjerner særregelen slik at permitterte får dagpenger i påsken. Samtidig letter vi situasjonen for et hardt presset Nav, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Vanligvis får ikke permitterte dagpenger under permittering i jul- og påskehøytiden, men Nav kan gi unntak fra denne særregelen.

– Det har de siste ukene vært en enorm økning i antall søknader om dagpenger fra permitterte som følge av covid-19-pandemien. Det forenkler derfor saksbehandlingen for Nav betraktelig at etaten nå slipper å behandle dispensasjoner om permitteringer i påsken, sier Røe Isaksen.

Forslaget var på høring allerede før jul 2019 og før koronakrisen, men forskriftsendringen er nå fremskyndet på grunn av de mange permitteringene som nå blir varslet.

Før endringen var reglene slik at det ikke ble gitt dagpenger ved permittering i tiden fra og med 20. desember til og med 1. januar, og fra og med palmesøndag til og med 2. påskedag. Denne særregelen kom inn i regelverket i 1958 og skulle forhindre at arbeidsgivere brukte permitteringer for å gi ansatte fri ved høytider. Dette anses ikke lenger som en reell problemstilling, derfor endres forskriften.

Endringen gjelder fra 20. mars 2020.

Les også:

 

 

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com