Mammaperm og pappaperm på 1-2-3

Mammaperm og pappaperm på 1-2-3

I 2017 ble det født 56 600 barn i Norge. Bak disse barna står det over 100 000 foreldre som har tatt ut, eller skal ta ut, permisjon. Mange sitter med spørsmål rundt permisjon.

Hvor mye permisjon kan jeg ta ut – og når? Får jeg penger utbetalt i permisjonsperioden og av hvem? Påvirker lønnen beløpet? Kan jeg utsette permisjonen? Hvem snakker jeg med i NAV?

Det er en jungel av papirer og systemer. Heldigvis finnes det informasjon og hjelp. Som medlem i Krifa hjelper vi deg hele veien.

Kort om mammapermisjon, pappapermisjon og fellespermisjon

Regelverket gir rom for både mammapermisjon, pappapermisjon og fellespermisjon. Tre begrep som ofte går igjen er mødrekvote, fedrekvote og gradert/fleksibelt uttak.

  • Mødrekvoten er på 10 + 3 uker. 10 uker permisjon etter fødsel og 3 uker permisjon før forventet termin.
  • Fedrekvoten er på 10 uker og kan tas etter de første 6 ukene etter fødselen. Fordi far skal sikres samvær i barnets første leveår.
  • Gradert/fleksibelt uttak. Fellespermisjon er på 26 eller 36 uker (avhengig av om man velger at 100 eller 80 prosent av inntekten dekkes i permisjonsperioden). Foreldrene bestemmer selv om fellesperioden skal skje felles, gradert utover en periode eller om den skal utsettes.

– I Krifa er dette en av våre ekspertiser og vi hjelper våre medlemmer i hele prosessen, sier daglig leder i Krifa Norge, Kristin Fjellman.

Hva med meg som ikke oppfyller kriteriene for foreldrepenger? Du er langt fra alene om å ha spørsmål. Gjør som mange andre – ta kontakt med oss!

Søk