Fast stilling

Vi ønsker like rettigheter og god arbeidslyst for alle arbeidstakere. Krifa bistod nylig et medlem i en sak om midlertidig ansettelse. Ringvirkningene ble langt større enn vi først forventet.

Fortsatt er det mange arbeidstakere som har vikarstillinger over flere år, uten å få tilbud om fast ansettelse. Fortsatt er det mange som går uten arbeid.

En barnehageansatt hadde hatt midlertidig kontrakt i 3,5 år da han fikk vite dato for siste arbeidsdag. Krifas jurist fant at mannen hadde krav på fast ansettelse.

Søk