Etter initiativ fra tillitsvalgte og verneombud på Val skoler, er det startet en prosess for å etablere en tariffavtale her. En tariffavtale er et stort gode for de ansatte, som sikrer innflytelse i viktige prosesser og legger til rette for ryddige og gode lønns- og arbeidsforhold for fremtiden. Ordnede og forutsigbare arbeidsforhold er også en stor fordel for ledelsen.

Tariffavtalen søkes inngått mellom skolens styre, på den ene siden, og fagforeningene Krifa og Utdanningsforbundet den andre. Utdanningsforbundet er en fagforening for lærere og ledere i utdanningssystemet, mens Krifa er en fagforening for alle faggrupper. Det vil etableres et lokallag for hver de to foreningene på VAL skoler, og velges tillitsvalgte fra begge.

Medlemskap i Krifas lokallag på VAL inngås ved å melde seg inn i NLM-MAF (NLM’s medarbeiderforening) og oppgi «Val skoler» som arbeidsgiver. Man kan også bli medlem ved å melde seg direkte inn i Krifa (og også da oppgi «Val skoler» som arbeidsgiver). Som medlem kan man velge, og velges som tillitsvalgt, og man har innflytelse på lønns- og arbeidsforhold, samt driften av skolen gjennom foreningens arbeid.

NLM MAF arbeider for gode arbeidsvilkår for alle som er ansatt i Misjonssambandet og i virksomheter som Misjonssambandet eier. Som medlem i NLM MAF får man også et fullverdig medlemskap i Krifa, og har tilgang til alle Krifas medlemsfordeler. Dette innebærer f.eks. god hjelp fra Krifas jurister hvis det oppstår problemer på jobben, og f.eks. svært gode avtaler på forsikringer, lån, besøk i Legoland osv.

Krifa ser frem til å starte opp et lokalt arbeid på Val skoler og bidra til trivsel og gode forhold for sine medlemmer!

Krifas medlemskontingent er på kun 329,-/mnd, en kostnad du i tillegg får skattetrekk for.

Bruk knappene under for å bli medlem i NLM MAF eller for å kontakte oss.
Bruk evt. «BLI MEDLEM» – knappen øverst på siden for å kun melde deg inn i Krifa!

Vennlig hilsen oss i Krifa

Søk