Korona-viruset vil føre til et mer usikkert arbeidsmarked og vi forventer et økt antall perimtteringer og oppsigelser i tiden som kommer.

Fra 1. januar 2021 får ca. 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor samlet sin pensjonsopptjening fra innskuddspensjonsordninger på en egen pensjonskonto.

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com