Finn svar

Vi arbeider for og verner om din trivsel, uansett hvor du er i ditt arbeidsliv. Her har vi samlet kunnskap og verktøy som hjelper deg på veien!

Finn svar

Vi arbeider for og verner om din trivsel, uansett hvor du er i ditt arbeidsliv. Her har vi samlet kunnskap og verktøy som hjelper deg på veien!

FINN SVAR

De oftest stilte spørsmålene

Oppsigelsestid, hvilke regler gjelder?

Om du har mottatt oppsigelse fra din arbeidsgiver, eller selv sagt opp jobben plikter du å jobbe ut oppsigelsestiden. Det betyr at du plikter å jobbe en periode fra oppsigelsen blir gitt og til du kan fratre din stilling.

I arbeidsforhold har man i utgangspunktet avtalefrihet. Arbeidsgiver står derimot ikke helt fritt, da man har minimumsregler i arbeidsmiljøloven som man ikke kan avtale seg bort i fra.

Les mer om Oppsigelsestid

Arbeidsledige har ikke automatisk rett til dagpenger

Av ulike årsaker kan man som arbeidstaker oppleve å stå uten arbeid, og mange tror man automatisk har rett til dagpenger fra NAV i en slik situasjon.

Det mange imidlertid ikke er klar over er at NAV i mange tilfeller vil ilegge karantenetid, eller «forlenget ventetid» slik det fremgår av folketrygdloven

Så i hvilke tilfeller må man vente tolv uker før man har rett til dagpenger fra NAV?

Les mer om rett til dagpenger

Oppsigelse under sykemelding?

En arbeidstaker som er borte fra arbeid på grunn av ulykke eller sykdom, kan ikke sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte, dersom oppsigelsen er begrunnet i sykdommen.

Det betyr at det er et absolutt forbud mot oppsigelser som er begrunnet i sykefraværet, uavhengig av hvor store ulemper sykefraværet vil påføre virksomheten.

Les mer om Oppsigelse under sykemelding

Sykemelding før og under ferieavvikling

Ferieloven regulerer forskjellige situasjoner dersom arbeidstaker er sykemeldt. Når du blir syk i forkant av avtalt ferie og når du blir syk under avvikling av ferien.

Hvilke regler gjelder i slike situasjoner, og hva har du som arbeidstaker krav på?

Les mer om sykemelding før og under ferie

Alt du trenger å vite om Permisjon?

Finn ut når har du rett til permisjon fra jobben, det du trenger å vite om foreldrepermisjon og hvilke rettigheter du har dersom du blir permittert.

Les mer om Permisjon

Hvilke fordeler har jeg som medlem i Krifa?

Som medlem i Krifa har du mange fordeler og tilbud du kan benytte deg av. I tillegg til å være best på pris, har du en rekke andre fordeler.

Du får direkte kontakt med advokater og rådgivere, og slipper mellomledd når du trenger juridisk bistand.

I tillegg har du mange gunstige tilbud, som er eksklusive for medlemmer i Krifa.

Les mer om medlemsfordeler og medlemstilbud

Snakk med oss

Snakk med oss! Våre jurister og rådgivere er klare for å ta imot dine spørsmål.

Krifas sentralbord:
22 72 00 20

Vi ringer deg!

    Legg igjen ditt telefonnummer så ringer vi opp deg!

    Søk