Normal arbeidstid

For å leve et godt liv er det viktig å bli sett, bli elsket og å være til nytte. Du er selv ansvarlig for ditt liv – i ditt liv er det du som er daglig leder og jobben er din for alltid. Om noe bør endres, er det ditt ansvar å gjøre det.

Selv om jobben er ekstremt meningsfylt og engasjerende, kan du likevel ikke gå over til frivillig og ulønnet arbeid når arbeidstidstiden er over.

Hvorfor jobber du mer enn du skal? Svarer ikke dine arbeidsoppgaver med tiden du har til å løse dem? Er ditt fokus å telle timer eller er det å fullføre oppdrag og oppgaver? Å jevnlig jobbe for lenge, for mye og avspasere, vitner ikke først og fremst om enn sunn arbeidshverdag og arbeidsplass– tvert i mot.

En endringsoppsigelse er en oppsigelse av den eksisterende arbeidskontrakten med tilbud om en ny arbeidskontrakt med endrede vilkår

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com