Finn svar

Ansettelse

Arbeidet fyller minst halvparten av dine våkne timer. Og hvis du ikke trives på jobb kan det også merkes når du har fri. Derfor har vi hos Krifa valgt å gjøre god arbeidslyst til vår misjon. Faktisk er vi flere hundre ansatte i Norge og i Danmark, som hver dag jobber for å forbedre ansattes arbeidslyst.

Arbeidskontrakt

I arbeidsmiljøloven § 14-6 finner du minimumskrav som din arbeidsavtale skal inneholde. Noen av disse punktene er:

  • En beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling.
  • Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse
  • Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig
  • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister.
  • Den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse
  • Lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid.

Resten av punktene som fremgår av loven, kan du lese her.

 

Prøvetid

Arbeidsgiver kan gi arbeidstaker en prøvetid på inntil 6 måneder. Det vil ikke være anledning til å avtale ny prøvetid dersom du gis fast ansettelse etter en vikarperiode, der stillingen er vesentlig lik stillingen du har vikariert i.

Midlertidig ansettelse

Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast. Arbeidsmiljøloven har derimot unntak som gjør at arbeidsgiver kan ansette folk i midlertidig stilling så lenge vilkårene for dette er til stede. Reglene angående midlertidig ansettelse finner du i arbeidsmiljøloven § 14-9.

 

Fortrinnsrett

Er du deltidsansatt og ønsker å få utvidet stillingsprosent er dette noe du har krav på ved bruk av fortrinnsretten. Fortrinnsrett betyr at du har krav på å få en ledig stilling i virksomheten på bekostning av eksterne søkere, så lenge du er kvalifisert for stillingen og det ikke er til ulempe for virksomheten. Midlertidige ansatte vil også ha en slik fortrinnsrett, det vil ikke vikarer.

Har du spørsmål angående din ansettelse, eller ønsker du at vi skal gå igjennom din arbeidskontrakt? Krifa har advokater og jurister som hjelper deg. Bli medlem i dag og få svar på dine spørsmål.

Snakk med oss

Snakk med oss! Våre jurister og rådgivere er klare for å ta imot dine spørsmål.

Krifas sentralbord:
22 72 00 20

Vi ringer deg!

    Legg igjen ditt telefonnummer så ringer vi opp deg!

    Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com