Nye tendenser for jobbsøking

Nye tendenser for jobbsøking

Jobbsøkingen blir mer digital, og ofte får din generelle digitale profil større fokus enn din kompetanse og erfaring.

Jobbsøking blir mer digital

Det dukker stadig opp nye digitale plattformer som tilbyr verktøy og løsninger når du skal søke jobb. Du kan for eksempel synliggjøre deg på sosiale plattformer, få tilgang til formålstjenlige nettverk og det finnes gode verktøy for oppbygging av din CV, for å nevne noen.

Bruk Facebook som arena

LinkedIn har lenge vært en foretrukken kanal for å rekruttere nye medarbeidere, men Facebook haler innpå. Facebook har informasjon om deg, og bruker denne både til å spisse informasjon til deg og hente opplysninger om deg.

Bruk Facebook i din jakt på drømmejobben. Følg virksomheter, og bli med i forskjellige grupper innenfor områder du kunne tenke deg å jobbe i.

Ha en sylskarp CV

Standard CV-en vil bli utryddet. Flere virksomheter legger nå mer vekt på din CV enn på din søknad. Det stilles forventninger og større krav til både innhold, form, format og layout.  Som jobbsøkende betyr det at du må sørge for at din CV er direkte målrettet til stillingen du søker – det holder ikke bare at selve søknaden er det. En spisset CV vil variere i lengde fra én til tre sider, avhengig av hvilken bransje og stilling du søker.

Markedsfør din personlighet

Stadig flere virksomheter har fokus på søkerens profil, fremfor riktig kompetanse og erfaring. Du skal passe inn på arbeidsplassen på mange plan. Det er mye enklere å lære opp en ny medarbeider i kunnskap og kompetanse enn å endre hans/hennes verdier, interesser og identitet. Sørg for at det er samsvar mellom dine profiler i sosiale medier. Arbeidsgiver vil se hvem du virkelig er.

Du kan også overveie om du skal lage din egen blogg, webside eller en online portofolio som du legger ved som link i din søknad.

Jobbsamtaler og søknader på video

Det er en voksende tendens å bruke video i jobbsøking, selv om dette enda ikke har slått igjennom for fullt. Noen sender selve jobbsøknaden som lenke til en video, istedenfor som et tekstdokument, andre ganger er det selve jobbsamtalen som foregår som en videosamtale.

Hvis du velger å søke med video, anbefaler vi at du tenker nøye gjennom hvorfor du gjør det. Det er fortsatt ikke det vanligste, og derfor kan det oppfattes som et «statement». Vær bevisst på hva du sier, og hva du tier om, ved å gjøre det på denne måten.

Å lage en video kan vise kreativitet og tekniske ferdigheter, men husk at den må være like god, gjennomarbeidet og spisset som en skriftlig søknad. Og vit at et slikt valg også kan signalisere noe du ikke ønsker, f.eks. at du er så kreativ at du ikke passer inn i den jobben du har søkt på, eller at du har problemer med skriftlighet – og derfor har valgt det som for deg er minste motstands vei. Om du søker på en jobb med høye krav til skriftlighet kan altså dette være feil tilnærming…

Karriererådgivning

Trenger du flere råd eller mer hjelp?

Som medlem i Krifa hjelper vi deg videre. Vi vil at du skal lykkes! Derfor samarbeider vi med erfarne karriererådgivere i Coachteam, og tilbyr gratis karriereveiledning til våre medlemmer. Trykk på knappen under og les mer.

Ikke medlem ennå?

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com