Finn svar

Oppsigelse

Både du og arbeidsgiver kan gi oppsigelse med det formål å avslutte arbeidsforholdet. I arbeidsmiljøloven kapittel 15 finner du bestemmelsene som gjelder for oppsigelse.

Oppsigelse som følge av Korona

Situasjonen som skyldes Korona-viruset vil innebære oppsigelser av ansatte. Dersom du blir meddelt en oppsigelse i tiden som kommer, eller allerede har blitt sagt opp, er det viktig at du vet hvilke rettigheter du har.

Les mer om rettighetene dine i forbindelse med oppsigelse som følge av Korona-viruset

Oppsigelsestid

Hovedregelen er en måneds oppsigelsestid for både deg og arbeidsgiver. Det er likevel vanlig å avtale tre måneder i arbeidsavtalen. Oppsigelsen får virkning den 1. i måneden etter at den er gitt.

Når arbeidsgiver gir oppsigelse gjelder en rekke formkrav. Formkravene følger av arbeidsmiljøloven § 15-4.

Oppsigelse i prøvetid

Ved oppsigelse i prøvetid gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager.

Usaklig oppsigelse

Om en oppsigelse er usaklig/ugyldig beror på en helhetsvurdering av alle relevante forhold. Det er vanlig å skille mellom oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold og arbeidsgivers forhold. Vern mot usaklig oppsigelse følger av arbeidsmiljøloven § 15-7.

Dersom du blir rammet av oppsigelse, anbefaler vi å kontakte din fagforening for juridisk bistand.

Har du spørsmål til oppsigelse, eller har du selv blitt rammet? Krifa har jurister og advokater som hjelper deg. Bli medlem i dag og få svar på dine spørsmål!

Snakk med oss

Snakk med oss! Våre jurister og rådgivere er klare for å ta imot dine spørsmål.

Krifas sentralbord:
22 72 00 20

Vi ringer deg!

    Legg igjen ditt telefonnummer så ringer vi opp deg!

    Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com