Høysesong for endringer på arbeidsplassen

Høysesong for endringer på arbeidsplassen

Det er høysesong for oppsigelser, nedbemanning, endringer og omorganisering på arbeidsplassene. Det ryddes opp etter 2019 og planlegges for et nytt og «selvfølgelig» enda bedre 2020.

Mens vi rydder og forbereder jul hjemme så skjer det samme på mange arbeidsplasser. Et regnskapsår går mot slutten, og budsjettene for neste år er lagt. Det skal spares, effektiviseres, omorganiseres og prioriteres. Ansatte får gjerne vite om endringene en fredag i november eller desember – dette føles selvsagt ofte svært brutalt for deg som arbeidstaker.

KRIFA kjenner dine rettigheter, og rask tilgang til våre jurister er en av dine medlemsfordeler. Du når oss på mail, chat eller telefon, og jo raskere vi blir involvert, jo mer kan vi gjøre for deg.

Nedbemanning

I følge arbeidsmiljøloven må nedbemanning ha bakgrunn i virksomhetens forhold, og det er et grunnleggende krav til saklighet for å kutte stillinger. I mange tilfeller må arbeidsgivere involvere tillitsvalgte, og saksbehandlingen er regulert i arbeidsmiljøloven, samt de fleste tariffavtaler.

Oppsigelse

Ved oppsigelse og avskjed stiller arbeidsmiljøloven strenge krav til arbeidsgiver. Oppsigelsen må skje skriftlig, og inneholde informasjon om retten til å kreve forhandling og reise søksmål, rett til å fortsette i stillingen, samt de fristene som gjelder.

Dine rettigheter

Det oppleves ofte som dramatisk å miste jobben. Noen reagerer med sjokk mens andre er mer forberedt. Det lønner seg for deg å handle raskt for å gjøre krav på gjeldende rettigheter.

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com