OM KRIFA

Fakta om Krifa

Krifa er en fagforening som ble etablert i Danmark 1899 og er i dag en av Danmarks største arbeidstakerorganisasjoner og åpnet sin avdeling i Norge i 2008.

Alle arbeidstakere kan være medlem i Krifa. Uavhengig av utdannelse, mangel på utdannelse, stilling, arbeidsplass, politisk tilknytning, kultur og religion med mer, er du velkommen hos oss. Vi ønsker følger deg og være din støttespiller gjennom hele ditt arbeidsliv – også når du bytter jobb og bransje.

Organisasjon

Krifa
Nedre Slottsgate 4M, 0157 Oslo
Organisasjonsnummer: 991 738 487
Telefon: 2272 0020
Mail: post@krifa.no

 

Åpningstider

Mandag til fredag: 09 – 15

 

Politisk nøytral

Krifa er politisk uavhengige og støtter ingen politiske partier.

 

Trygghet uten konflikt

Et av våre kanskje aller viktigste prinsipp er å heller løse saker ved dialog, og i ytterste konsekvens gå rettens vei, enn å utløse streik. Vi har vunnet saker for våre medlemmer i alle rettsinstanser, helt opp til Høyesterett og Menneskerettsdomstolen.

Samfunnsansvar

God Arbeidslyst

I Krifa ser vi på alle mennesker med stort potensiale – mennesker som kan, vil og ønsker noe. Og som mennesker er vi også skapt med begrensninger. Dette skal vi anerkjenne. Når vi ikke gjør det kan det få fatale konsekvenser. Som eksempel rammer stress og utbrenthet stadig flere som følge av dette. Arbeidslivet og arbeidsmarkedet endrer seg raskt, mange bekymrer seg for fremtiden og føler at vi går en usikker tid i møte.

Vi har et felles ansvar for å sikre at den enkelte arbeidstaker blir i stand til å takle de utfordringer, krav og forandringer som det moderne arbeidsliv byr på. Du står ikke alene. Ved å fokusere på de faktorer som særlig bidrar til trivsel og lysten til å gå på jobb og ved å være bevisste om hvordan mistrivsel motvirkes, kan både medarbeidere og ledere bli bedre til å navigere seg frem i et ofte uforutsigbart arbeidsliv.

I Krifa jobber vi daglig med å høyne arbeidslyst og trivsel og motarbeide stress og mistrivsel.

Dette er en stor oppgave og et samfunnsansvar hvor både enkeltpersoner, arbeidsplasser, organisasjoner og politikere må delta.

 

Snakk med oss

Snakk med oss! Våre jurister og rådgivere er klare for å ta imot dine spørsmål.

Krifas sentralbord:
22 72 00 20

Vi ringer deg!

    Legg igjen ditt telefonnummer så ringer vi opp deg!

    Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com