Trygghet uten konflikt

Det er ingen tvil om at streik har vært et viktig kampmiddel i den industrielle utviklingen i landet vårt, og i fremveksten av det moderne Norge.

I dag er vi i en annen situasjon og det er mange som synes streik og lockout ikke hører hjemme i Norge i 2022. I dag handler det i mindre grad om å overleve, og mer om å leve. De grunnleggende behovene er i stor grad ivaretatt av velferdsstaten, arbeidsforholdene er i stor grad offentlig regulert og arbeidsgivere flest har et helt annet fokus på og tilnærming til de ansatte!

Streik er en stor belastning, både på streikende, arbeidsgivere, arbeidsplasser og samfunnet, selvfølgelig inkludert de mange uskyldige 3.parter – og det skaper vinnere og tapere på en måte som er hemmende for videre samarbeid.

Politisk nøytral

Krifa er en politisk nøytral og uavhengig fagforening.

Krifa er politisk engasjert i saker som angår deg som arbeidstaker, men vi støtter vi ingen politiske partier eller organisasjoner.

Mange fagforeninger i Norge er tett knyttet til politiske partier og som medlem der støtter du både partiet økonomisk og politisk.

Som medlem i Krifa kan du være trygg på at din kontingent ikke brukes til verken støtte av politiske partier eller organisasjoner. Du kan trygt være medlem i Krifa uavhengig av politisk ståsted.

Andre midler

I 2022 gjør vi avtaler og skriver kontrakter i gode tider, både når det gjelder private forhold og arbeidsforhold.  Vi avtaler retningslinjer og løsningsformer for når de krevende konfliktene kommer. I arbeidslivet vet vi at det alltid vil være interessekonflikter mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, og dette må vi ta høyde for i forkant. Hvorfor ikke hoppe over streiken og gå rett i voldgift, som mange streiker ender i uansett? Voldgift er en domstol hvor partene sitter på hver sin side av bordet med en forutbestemt, nøytral dommer. Dette sparer arbeidstaker, arbeidsgiver, samfunn og 3.parter for mange kostbare ressurser og frustrasjoner. Det er også tvilsom hvor stor effekt streik faktisk har på lønnsforhøyelse.

I Norge er ikke staten en nøytral part og kan faktisk tjene penger på at streiker trekker ut. Bedrifter og organisasjoner kan minste sitt eksistensgrunnlag som følge av streik, og det er arbeidstaker sjelden tjent med. En nøytral dommer, vil sammen med partene raskere kunne finne en løsning å enes om, uten forhåpentligvis for store tap.

Tilnærmingen til konflikter i alt fra barnehage og skole til arbeidsplasser og hjem har vært i utvikling i mange år. Kamp og konflikt byttes stadig og heldigvis ut med samtale og dialog. Vi mener det er på tide at både arbeidsgiver- og arbeidstakerforeninger legger ned sine lockout- og streikevåpen og gjør det samme.

Snakk med oss

Snakk med oss! Våre jurister og rådgivere er klare for å ta imot dine spørsmål.

Krifas sentralbord:
22 72 00 20

Vi ringer deg!

    Legg igjen ditt telefonnummer så ringer vi opp deg!

    Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com