flise_jobSikring

Trygghet uten konflikt

Det er ingen tvil om at streik har vært et viktig kampmiddel i den industrielle utviklingen i landet vårt, og i fremveksten av det moderne Norge.

I dag er vi i en annen situasjon og det er mange som synes streik og lockout ikke hører hjemme i Norge i 2022. I dag handler det i mindre grad om å overleve, og mer om å leve. De grunnleggende behovene er i stor grad ivaretatt av velferdsstaten, arbeidsforholdene er i stor grad offentlig regulert og arbeidsgivere flest har et helt annet fokus på og tilnærming til de ansatte! 

Streik er en stor belastning, både på streikende, arbeidsgivere, arbeidsplasser og samfunnet, selvfølgelig inkludert de mange uskyldige 3.parter – og det skaper vinnere og tapere på en måte som er hemmende for videre samarbeid. 

Andre midler

I 2022 gjør vi avtaler og skriver kontrakter i gode tider, både når det gjelder private forhold og arbeidsforhold.  Vi avtaler retningslinjer og løsningsformer for når de krevende konfliktene kommer. I arbeidslivet vet vi at det alltid vil være interessekonflikter mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, og dette må vi ta høyde for i forkant. Hvorfor ikke hoppe over streiken og gå rett i voldgift, som mange streiker ender i uansett? Voldgift er en domstol hvor partene sitter på hver sin side av bordet med en forutbestemt, nøytral dommer. Dette sparer arbeidstaker, arbeidsgiver, samfunn og 3.parter for mange kostbare ressurser og frustrasjoner. Det er også tvilsom hvor stor effekt streik faktisk har på lønnsforhøyelse. 

I Norge er ikke staten en nøytral part og kan faktisk tjene penger på at streiker trekker ut. Bedrifter og organisasjoner kan minste sitt eksistensgrunnlag som følge av streik, og det er arbeidstaker sjelden tjent med. En nøytral dommer, vil sammen med partene raskere kunne finne en løsning å enes om, uten forhåpentligvis for store tap.

Tilnærmingen til konflikter i barnehage, skole, hjem og på arbeidsplasser har endret seg og vært i utvikling i mange år nå. Nå flagges samtale og dialog fremfor kamp og konflikt. Det er på tide arbeidstaker- og arbeidsgiverforeninger legger ned streike-våpenet sitt og gjør det samme.

Få en god start i ny jobb

Politisk nøytral

Krifa er en politisk nøytral og uavhengig fagforening.

Krifa er politisk engasjert i saker som angår deg som arbeidstaker, men vi støtter vi ingen politiske partier eller organisasjoner.

Mange fagforeninger er tett knyttet til politiske partier som gjør at du som medlem der støtter et bestemt parti økonomisk med din kontingent eller gir støtte til saker ved ditt medlemskap.

Som medlem i Krifa kan du være trygg på at din kontingent ikke blir brukt for å nå mål til politiske partier. Du kan trygt være medlem i Krifa uavhengig av politisk ståsted.

Snakk med oss

Snakk med oss! Våre jurister og rådgivere er klare for å ta imot dine spørsmål

Krifas sentralbord:
22 72 00 20

Vi ringer deg!

    Legg igjen ditt telefonnummer så ringer vi opp deg!

    Søk på krifa.no