Om Krifa

Uavhengig av yrke, utdanning og stilling er du velkommen som medlem hos oss. Vår ekspertise er din støtte fra det øyeblikket du melder deg inn.

Om Krifa

Uavhengig av yrke, utdanning og stilling er du velkommen som medlem hos oss. Vår ekspertise er din støtte fra det øyeblikket du melder deg inn.

OM KRIFA

Fakta om Krifa

Krifa er en fagforening som ble etablert i Danmark 1899, og som i dag er den en av Danmarks største. I 2008 åpnet Krifa sin avdeling i Norge, som i dag teller ca. 2000 medlemmer.

Alle arbeidstakere kan være medlem i Krifa. Uavhengig av utdannelse, mangel på utdannelse, stilling, arbeidsplass, politisk tilknytning, kultur og religion med mer, er du velkommen hos oss. Vi ønsker å følge deg og være din støttespiller gjennom hele ditt arbeidsliv – også når du bytter jobb og bransje.

En moderne fagforening

Noe av det som skiller Krifa fra andre fagforeninger er:

 • vårt verdigrunnlag som gjør at vi ser på alle mennesker som unike og møter dem med respekt. Dette gjelder selvsagt overfor våre medlemmer, men også i vår tilstedeværelse i offentligheten og i våre møter med våre motparter.
 • at alle er velkomne som medlemmer, uavhengig av utdannelse, yrke og arbeidsplass.
 • at vi ikke støtter noe politisk parti. Vi har ingen forpliktelser overfor partipolitiske aktører, og vår inntekt går uavkortet til det viktige arbeidet vi gjør for medlemmene våre.
 • at vi ikke tar medlemmene våre ut i streik. Vi tror de beste løsningene er lettest å oppnå med moderne og fredelige midler, og anser ikke streik å være ett av disse.
 • at vi har fokus på våre medlemmers arbeidslyst og trivsel i den grad at vi også samarbeider med arbeidsgiversiden for å skape gode arbeidsplasser.

Organisasjon

Krifa
Nedre Slottsgate 4M, 0157 Oslo
Organisasjonsnummer: 991 738 487
Telefon: +47 2272 0020
Mail: post@krifa.no

Åpningstider

Mandag til fredag: 09 – 15

Politisk nøytral

Krifa er politisk uavhengige og støtter ingen politiske partier.

Trygghet uten konflikt

Et av våre kanskje aller viktigste prinsipp er å heller løse saker ved dialog, og i ytterste konsekvens gå rettens vei, enn å utløse streik. Vi har vunnet saker for våre medlemmer i alle rettsinstanser, helt opp til Høyesterett og Menneskerettsdomstolen.

Vår misjon

God Arbeidslyst

I Krifa ser vi på alle mennesker med stort potensiale – mennesker som kan, vil og ønsker noe. Og som mennesker er vi også skapt med begrensninger. Dette skal vi anerkjenne. Når vi ikke gjør det kan det få fatale konsekvenser. Som eksempel rammer stress og utbrenthet stadig flere som følge av dette. Arbeidslivet og arbeidsmarkedet endrer seg raskt, mange bekymrer seg for fremtiden og føler at vi går en usikker tid i møte.

Vi har et felles ansvar for å sikre at den enkelte arbeidstaker blir i stand til å takle de utfordringer, krav og forandringer som det moderne arbeidsliv byr på. Du står ikke alene. Ved å fokusere på de faktorer som særlig bidrar til trivsel og lysten til å gå på jobb og ved å være bevisste om hvordan mistrivsel motvirkes, kan både medarbeidere og ledere bli bedre til å navigere seg frem i et ofte uforutsigbart arbeidsliv.

I Krifa jobber vi daglig med å høyne arbeidslyst og trivsel og motarbeide stress og mistrivsel.

Dette er en stor oppgave og et samfunnsansvar hvor både enkeltpersoner, arbeidsplasser, organisasjoner og politikere må delta.

 

OM KRIFA

Historie

Kristelig Dansk Fællesforbund ble etablert i Danmark 1899 og er i dag en av Danmarks største fagforeninger.

Foreningen ble stiftet som en motpol til de sosialistiske fagforeningene og hovedgrunnene/uenighetene var blant annet:

 • Den økende kampen mellom arbeidsgivere og lønnsmottakere med bruk av streik og lockout.
 • den harde tvangen mot dem som av samvittighetsgrunner ikke ville være aktive i klassekampen.
 • Den kristendomsfiendtlige holdningen som preget de sosialistiske fagforeningene.

Man fant det unaturlig at arbeidsgivere og lønnsmottakere skulle være i strid med hverandre på arbeidsmarkedet når de i stedet burde arbeide sammen.

Formålet med Kristelig Dansk Fællesforbund var å skape et alternativ til klassekampen ved å opprette en overenskomst uten mulighet for å bruke streik eller lockout.  Uoverensstemmelsene skulle så langt som mulig løses ved forhandlinger og dersom dette ikke førte frem skulle uenigheten avgjøres ved voldgift.

Kristelig Dansk Fællesforbund var i opposisjon til de sosialistiske fagbevegelsene, men hentet ikke inspirasjon til sitt ideologiske ståsted hos de borgerlige partiene. Utgangspunktet var de kristne verdier.

Kristelig Fagforening ble stiftet som selvstendig fagforening i 1931 – og skilte seg fra andre fagforeninger ved å være partipolitisk uavhengig og tverrfaglig.

Krifa åpnet avdeling i Norge i 2008.

Her kan du lese mer om Krifa sin historie.

Snakk med oss

Snakk med oss! Våre jurister og rådgivere er klare for å ta imot dine spørsmål.

Krifas sentralbord:
22 72 00 20

Vi ringer deg!

  Legg igjen ditt telefonnummer så ringer vi opp deg!

  Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com