Prøvetid

Fra 1. juli 2024 kommer det endringer i reglene om bruk av prøvetid. Hovedregelen om maksimalt seks måneders prøvetid gjelder fortsatt, men for midlertidige ansettelser på 12 måneder eller kortere, kommer det en ny regel. Ny regel om prøvetidens lengde For midlertidige ansettelser på 12 måneder eller mindre, kan ikke prøvetidsordningen overstige halvparten av ansettelsesforholdets lengde. Ettersom prøvetiden maks kan være seks måneder, vil endringen ha betydning for midlertidige ansettelser mindre enn på 12 måneder. Begrensning i adgang til å avtale ny prøvetid I

Prøvetid i ny jobb – hva er prøvetid? Prøvetid er en periode som skal sikre både dine og arbeidsgivers interesser i et nytt arbeidsforhold. For deg som arbeidstaker er prøvetiden en mulighet til å teste ut det nye ansettelsesforholdet og om man trives i den nye rollen. For arbeidsgiver gir prøvetiden en mulighet til å bli kjent med deg, og vurdere din egnethet i stillingen. Samtidig vil prøvetiden normalt gi mulighet til å avslutte arbeidsforholdet på kortere frister enn ellers, og

Oppsigelsestid i prøvetiden er 14 dager, med mindre noe annet er avtalt. Oppsigelsestiden vil begynne å løpe med en gang arbeidstaker har mottatt beskjed om oppsigelse.

Finn ut hvilke regler som gjelder for prøvetid når du skal begynne i ny jobb. Les mer om hva prøvetid er, lengden på prøvetiden og når den kan avtales.

Når skal avtalen inngås? Hva skal arbeidsavtalen inneholde, og når er arbeidskontrakten ugyldig?

Søk