Var du syk i ferien? Da kan du ha krav på ny ferie

Egenmelding - Regler for egenmelding

Ergrelsen er stor når den etterlengtede ferien ender med et benbrudd eller matforgiftning. Men du har krav på ny ferie dersom du var syk i ferien, så lenge du har vært 100 prosent arbeidsufør og kan vise til legeerklæring.

For at kravet skal være gyldig må du ha vært så syk at du ville vært 100 prosent arbeidsufør. Dette følger av Ferielovens § 9. Det er også nødvendig med legeerklæring, så hvis du blir syk utenlands må du oppsøke lege og få dokumentasjon.

Syk i ferien? Vis legeerklæring første arbeidsdag

Det er viktig at du viser legeerklæring til arbeidsgiver rett etter ferien. Arbeidsmiljøloven er tydelig på at krav med legeerklæring må fremsettes uten ugrunnet opphold etter at du kommer på jobb. Normalt betyr det første arbeidsdag etter ferie, og det er det ganske streng praksis på.

Gjelder kun din egen sykdom

Du har kun krav på utsatt ferie hvis det gjelder din egen sykdom. Om det er dine barn- eller andre i familien som har vært syk i ferien, så har du ikke et gyldig krav.

Én sykedag er nok

Selv om du bare er syk én dag, kan du kreve å få erstattet denne feriedagen i ettertid. Tidligere hadde man kun rett på ny ferie hvis man hadde vært syk i minst seks virkedager, men her ble ferieloven endret i 2014.

Sykdom utenfor EØS gir ikke sykepenger

Dersom du blir syk utenfor EØS-området har du fortsatt krav på feriedager, men det blir i såfall ubetalt. Det er fordi det kun er opphold i Norge eller EØS-land som gir rett til sykepenger.

Ferieloven §9 (utdrag)

Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at tilsvarende antall virkedager ferie gis som ny ferie senere i ferieåret. 

Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com