God arbeidslyst

God Arbeidslyst Indeks – hvorfor og hvordan?

Det gode liv handler også om god arbeidslyst – og god arbeidslyst handler også om god forretningsdrift.

Vi ser at arbeidslyst preger hverdagen på jobb og hjemme. Derfor er det viktig å gjøre både ledere og arbeidstakere oppmerksomme på dette.

Hvordan påvirker arbeidslysten din livskvalitet? Hvordan påvirkes arbeidslysten av arbeidsplassen? I en tid da arbeid, identitet og privatliv er tett knyttet sammen ser vi at dette påvirker hverandre – positivt og negativt. Hvor viktig er lønn, arbeidsoppgaver, sjefen og kolleger for god arbeidslyst?

Grunnene til å sette fokuset på god arbeidslyst er mange

Hvorfor er god arbeidslyst viktig?

 • Har stor betydning for glede og lykke ellers i livet
 • Reduserer sykefravær
 • Øker produktivitet og innovasjon
 • Gir konkurransefortrinn, bedre fortjeneste og bedre bunnlinje
 • Gir økonomisk gevinst for ansatte, virksomheter og samfunnet
 • Gjør Norge lykkeligere

Les også: Nordmenns arbeidslyst er lavere etter pandemien

God Arbeidslyst Indeksrapport 2022

Bred internasjonal forskning gir gode grunner til å sette fokus på arbeidslyst – spesielt pekes det på gode frukter som innovasjon, produktivitet og lønnsomhet. Krifa utførte sammen med SMB Norgge og Respons Analyse «God Arbeidslyst Indeks 2022» for å øke fokuset på disse forholdene i Norge. Rapporten viser arbeidslyst preger hverdagen på jobb og hjemme og at god arbeidslyst er vinn – vinn – vinn for den enkelte arbeidstaker, for arbeidsgiver og for samfunnet. Dette er viktig kunnskap for både ledere og arbeidstakere.

De syv viktigste faktorene

Studien har identifisert følgende syv faktorer som til sammen forklarer over 70% av arbeidslysten vår:

 • Ledelse
 • Resultater
 • Medbestemmelse
 • Balanse
 • Kolleger
 • Mestring
 • Mening

Alle de syv faktorene har en tydelig og signifikant effekt på arbeidslysten og derfor et strategisk godt utgangspunkt for å jobbe ut ifra. Krifa tilbyr enkeltpersoner og virksomheter verktøyet sitt GAIS til dette formålet. GAIS bygger direkte på funnene i indeksrapporten er er således forskningsbasert og grundig kvalitetssikret.

Snakk med oss

Snakk med oss! Våre jurister og rådgivere er klare for å ta imot dine spørsmål.

Krifas sentralbord:
22 72 00 20

Vi ringer deg!

  Legg igjen ditt telefonnummer så ringer vi opp deg!

  Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com