God arbeidslyst

Få personlig og faglig rådgivning omkring din arbeidslyst

Når du har målt din arbeidslyst, får du din egen digitale rapport. Denne synliggjør hvordan det står til med både arbeidslysten, og de forholdene som har mest å si for denne – for deg.

Krifa har sertifiserte spesialister som gjerne hjelper deg å forstå resultatene dine, hvis du ønsker dette. De kan også veilede deg i hva du kan gjøre selv, og hva du kan gjøre i samarbeid med din leder, for at din arbeidslyst kan bli bedre.

Vitenskapelige studier viser at både generell trivsel og livsglede øker når arbeidslysten øker, så her er det mye godt å hente.

TIPS: Resultatet fra en GAIS-test kan være et godt utgangspunkt for medarbeidersamtalen, og hvis du jobber aktivt med å forbedre arbeidslysten gjennom verktøyene som følger med, er dette et godt argument når du skal forhandle lønn.

Søk