Reduser sykefraværet med god arbeidslyst

Reduser sykefraværet med god arbeidslyst

Bedrifter som setter arbeidslyst i sentrum opplever mindre fravær

Det finnes mange grunner til at vi noen ganger ikke kan møte på jobb til avtalt tid og sted. Det kan både være fysiske, psykiske og personlige hindringer og utfordringer som oppstår.

Hvordan kan du som ansatt, kollega eller leder gjøre det mer attraktivt for deg og de rundt deg å komme på jobb selv om utfordringer, hendelser og situasjoner oppstår? Hvordan kan arbeidsplassen din bli et sted du og dine kolleger raskest mulig ønsker å returnere til om man må være borte noen timer, dager, uker eller måneder.

Rapporten God Arbeidslyst indeks gir konkrete svar på dette. En rapport som handler om å skape de beste rammene for et godt arbeidsliv.

Les hele rapporten her!

Å trives på jobb gir deg både et bedre liv og økt lykke. Din arbeidsplass påvirker din livskvalitet. Dette er viktig for deg, for de du omgås med privat og på jobb, for din arbeidsplass og for samfunnet som helhet. En vinn-vinn situasjon for alle.

Den fem viktigste faktorene for din arbeidslyst

De mest sentrale faktorene i rapporten (forklarer hele 73% av nordmenns arbeidslyst) er følgende:

  • Ledelse
  • Mening
  • Balanse
  • Resultater
  • Kolleger
  • Mestring

Ledelse:

En leder som mestrer både de faglige og sosiale aspektene ved ledelse kan løfte den ansattes arbeidslyst betraktelig. Fravær av dette kan føre til økt mistrivsel og økt sykefravær.

Mening:

En arbeidsplass hvor man kjenner at man utretter noe for både seg selv og andre og opplever arbeidsoppgavene som relevante, opplever både mening med jobben og føler seg ofte stolt over arbeidsplassen. Å finne mening i jobben har den største effekten på arbeidslysten.

Balanse:

En arbeidsplass med fokus på balanse mellom tilmålte oppgaver og riktig kunnskap og tid for å løse dem, kjenner mer harmoni, engasjement og mindre stress enn de som ikke gjør det. Like viktig er det at både du og din arbeidsplass (kolleger og leder) har fokus på, og åpenhet, om balansen mellom din jobb og ditt privatliv.

Resultater:

Å skape konkrete resultater og oppnå bestemte mål både alene og sammen med kolleger, er en integrert del av det å ha en jobb. Å se og registrere fremskritt kan være like bra som å ha konkrete mål. Som ansatt vil det ha en positiv betydning for din arbeidslyst å selv være med å fastsette disse målene og resultatene.

Kolleger:

Å ha et godt forhold til dine kolleger styrker lysten til å gå på jobb og har stor betydning for din generelle livstilfredshet. Kollegene gir oss både et sosialt, faglig og produktivt felleskap.

Mestring:

Å føle seg anerkjent og kjenne glede over å gjøre noe du er flink til gjør deg godt. Videre gir kombinasjonen av utfordringer og mestring at du vokser som menneske. En arbeidsplass som klarer å kombinere dette er både attraktiv, tilfredsstillende og motiverende.

 

Din trivsel på jobb er viktig og har stor betydning for alle rundt deg. God arbeidslyst begynner hos noen som tar et aktivt valg og det hviler et ekstra ansvar på den som er leder.

 

«God Arbeidslyst» er Krifas misjon. Vi er kun noen tastetrykk unna. Bruk oss!

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com