Når utbetales feriepenger, hvor mye og hva skjer med feriepengene ved en eventuell oppsigelse? 

Permittering kan være en utfordrende situasjon for enhver arbeidstaker, og spesielt nå som reglene er omfattet av jevnlige endringer. Her finner du relevant informasjon om utvalgte temaer i forbindelse med permittering. 

Fra 1. januar ble det gjort noen endringer i både arbeidsmiljøloven og trygderegelverket. Du kan lese mer om endringene her.  

Søk