Vanlige spørsmål og svar om Feriepenger

Når utbetales feriepenger, hvor mye og hva skjer med feriepengene ved en eventuell oppsigelse?

Vi er godt i gang med 2022 og det betyr for de fleste av oss at feriepenger som er opparbeidet for året 2021, vil utbetales i år. Det dukker da stadig opp nye spørsmål om feriepenger. I den anledning ønsker Krifa å svare på noen sentrale spørsmål knyttet til temaet.

Er man ikke tilknyttet tariff, er det ferieloven som regulerer spørsmålene. Vær oppmerksom på at arbeidsavtalen din kan gi bedre rettigheter enn de som følger av ferieloven. 

 

Når har du krav på å få feriepenger utbetalt?

Når man tar ut ferie, så har man ikke krav på lønn, men feriepenger. Dersom man nettopp har startet hos en ny arbeidsgiver, vil man likevel ikke kunne ha krav på feriepenger ved uttak av ferie. Dette skyldes at man ikke har opptjent feriepenger hos ny arbeidsgiver enda. Feriepenger er noe man opptjener kalenderåret før. Har man opptjent feriepengene, vil man etter ferieloven ha krav på utbetaling den siste vanlige lønningsdag før ferien, eller en uke før ferien begynner. De fleste arbeidsplasser har likevel en fast praksis hvor de utbetaler feriepenger en bestemt måned, da gjerne juni. 

 

Hva inngår i feriepengegrunnlaget ditt?

Hvor mye du kan forvente å få i feriepenger, avhenger av feriepengegrunnlaget ditt. Det som inngår i feriepengegrunnlaget, er arbeidsvederlag. Arbeidsvederlag kan være lønn, provisjon og overtid. Også eventuelle bonus kan omfattes dersom bonusen utbetales i forbindelse med arbeidstakerens innsats, og ikke en eventuell bonus i forbindelse med at bedriften har gått i overskudd.  

Feriepengegrunnlaget vokser utover året og det står gjerne på lønnslippen hva opparbeidet feriepengegrunnlag er. Utover året kan man dermed se at denne «potten» vokser. Feriepengegrunnlag og feriepenger er imidlertid ikke det samme. Ved beregning av hvor mye feriepenger den enkelte ansatte får, ser man hen til feriepengegrunnlaget. Videre er det kun en viss prosentsats av feriepengegrunnlaget man får utbetalt i feriepenger. Etter ferieloven må denne prosentsatsen være på minst 10,2% av feriepengegrunnlaget ditt. Dette er likevel et minimum, og en høyere prosentsats kan for eksempel følge av arbeidsavtalen din. Det mest vanlige er at du har krav på 12 % av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere over 60 er arbeidsgiver pålagt å betale 2,3 % mer enn de øvrige ansatte, altså 12,5 %. 

Rett til feriepenger i forbindelse med oppsigelse

Dersom arbeidsforholdet opphører, uavhengig av om du sier opp eller blir sagt opp, har du krav på å få utbetalt feriepenger du har opptjent hos den aktuelle arbeidsgiveren. Utbetalingen skal skje ved siste vanlige lønningsdag før arbeidsforholdet avsluttes. Feriepengene skal da omfatte både det du opptjente i fjor og det du tjener opp det kalenderåret. Er det ikke mulig å beregne hva dette blir innen siste vanlige lønningsdag før arbeidsforholdets slutt, kan arbeidsgiver utsette utbetaling frem til det avsluttende lønnsoppgjør. 

Ikke sjeldent utsetter arbeidsgiver utbetalingen av feriepengene frem til samme tidspunkt som når de utbetaler til øvrige ansatte hos arbeidsgiver. Dette er ikke lovens løsning. Dette er det imidlertid mulig å inngå avtale om, for eksempel fordi arbeidstaker ønsker dette av skattemessige årsaker. 

Har du spørsmål eller trenger du hjelp med en sak? Ta kontakt på chat, e-postadressen vår post@krifa.no eller telefonnummeret 22 72 00 20 i våre åpningstider mandag-fredag klokken 9-15. 

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com