Advarsel på jobb

Krifa blir jevnlig kontaktet av medlemmer som har fått en skriftlig advarsel av sin arbeidsgiver. Mange lurer på hvordan de skal forholde seg til advarselen, og hvilken betydning en advarsel har for arbeidsforholdet.

Arbeidsmiljøloven er taus om advarsel

Arbeidsmiljøloven har ikke egne regler om advarsel, verken saksbehandlingsregler eller regler som beskriver vilkår for å kunne meddele en advarsel. For statsansatte er det regler om advarsel i statsansatteloven og i Statens personalhåndbok.

Advarsel og oppsigelse

Flere har en oppfatning om at det automatisk foreligger grunnlag for oppsigelse dersom man har fått et bestemt antall advarsler, eller at man må ha fått et visst antall advarsler for at arbeidsgiver skal kunne gå til oppsigelse av arbeidsforholdet. Dette er ikke riktig, men én eller flere advarsler, eventuelt manglende advarsel, kan bli tillagt vekt i helhetsvurderingen av om en oppsigelse er saklig og rettmessig.

Det vil alltid være nødvendig å vurdere hvert enkelt forhold som en arbeidstaker har mottatt advarsel for, herunder om arbeidstaker har vært uenig at det foreligger grunnlag for advarsel.

Er du ikke enig i advarselen?

Dersom du er uenig i at det foreligger grunnlag for å meddele advarsel, bør du markere dette skriftlig. Vårt råd til deg er å skrive et begrunnet tilsvar, og eventuelt legge ved relevant dokumentasjon. Du kan be om å få advarselen trukket i tilsvaret.

Send tilsvaret til din arbeidsgiver, og be om å få tilsvaret lagret sammen med advarselen i din personalmappe. Merk at dersom du har bedt om å få advarselen trukket tilbake, vil det være opp til arbeidsgiver å vurdere om de vil innvilge dette.

Søksmål i forbindelse med advarsel

I 2018 avsa Høyesterett en kjennelse som åpnet opp for at arbeidstaker i bestemte tilfeller kan gå til domstolen med et krav om å få en skriftlig advarsel trukket tilbake. Søksmålet må være tatt ut i rimelig tid etter at advarselen ble meddelt, og arbeidstaker må ha rettslig interesse i å få prøvd gyldigheten av advarselen. Rettslig interesse kan foreligge i tilfeller der advarselen innebærer negative sanksjoner overfor arbeidstaker.

I de fleste saker vil de være tilstrekkelig at du dokumenterer at du er uenig i grunnlaget for advarselen. Det er kun i tilfeller der en advarsel har konkrete negative konsekvenser, at søksmål bør vurderes.

Har du spørsmål eller trenger du hjelp i forbindelse med at du har mottatt en advarsel, eller andre forhold på jobben din?

Ta kontakt på chat, e-postadressen vår post@krifa.no eller telefonnummeret 22 72 00 20. Du kan nå oss i våre åpningstider mandag-fredag fra klokken 9-15.

Kilde: Advarsel i arbeidsforhold | Landsorganisasjonen i Norge (lo.no)

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com