Arbeidsmiljø

Ditt arbeid fyller minst halvdelen av din våkne tid.
Her har vi samlet relevant innhold, som kan forbedre din arbeidstrivsel.

Krifa blir jevnlig kontaktet av medlemmer som har fått en skriftlig advarsel av sin arbeidsgiver. Mange lurer på hvordan de skal forholde seg til advarselen, og hvilken betydning en advarsel har for arbeidsforholdet. Arbeidsmiljøloven er taus om advarsel Arbeidsmiljøloven har ikke egne regler om advarsel, verken saksbehandlingsregler eller regler som beskriver vilkår for å kunne meddele en advarsel. For statsansatte er det regler om advarsel i statsansatteloven og i Statens personalhåndbok. Advarsel og oppsigelse Flere har en oppfatning om at det automatisk foreligger grunnlag

Er du ansatt i en virksomhet med færre en fem ansatte, eller i en virksomhet med færre enn femti ansatte? Da kan de nye reglene fra 1. januar 2024 være relevant for deg. Alle arbeidsplasser skal ha et verneombud Hovedregelen er at det skal velges verneombud i alle virksomheter. Etter gjeldende regelverk kan det avtales annen ordning ved virksomhet med mindre enn ti arbeidstakere. Med lovendringen som trer i kraft fra 1. januar 2024, kan det avtales annen ordning ved virksomhet

Det er fantastisk for oss i Krifa å følge Arbeidstilsynets fokus på hvordan et godt arbeidsmiljø øker motivasjon og trivsel, og videre reduserer sykefraværet.Det er viktig å heie på alt og alle som bidrar til å løfte arbeidslysten for norske arbeidstakere og nå applauderer vi Arbeidstilsynet for å gjøre nettopp dette. Krifa bruker mye ressurser på å undersøke og kartlegge hva som skaper god og bedre arbeidslyst, og det er gledelig å se andre gjøre det samme.Vår store undersøkelse "God

Krifa kartlegger gjerne arbeidslysten på din arbeidsplass, og bidrar med tiltak for å heve den. Les mer om dette her.

Til tross for at mange nå er tilbake på jobb som normalt, er hjemmekontor helt eller delvis fortsatt aktuelt for mange. Les hvilke regler som gjelder når du skal jobbe hjemmefra.

Hvordan takler man at arbeidslivet plutselig forandres? Nøkkelen til å komme gjennom de neste ukene og månedene er forventningsavklaring og kommunikasjon.

Krifa er imot streik. Dette er kanskje et av våre absolutt viktigste prinsipper. Vi mener at streik er destruktivt og gammeldags. Uskyldige rammes og det skader både arbeidsforhold og samfunn.

Her er noen konkrete råd til håndtering av mobbing på jobben– enten du er offer, leder eller kollega.

En ny undersøkelse som er gjennomført av arbeidstakerorganisasjonen Krifa, viser at det er kollegene som scorer aller høyest på hva vi nordmenn er fornøyd med på jobben.

«If you can’t make it – fake it». Skru opp lyset inne når det mørkner ute og få en bedre hverdag i mørketida.

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com