Nye regler om verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Er du ansatt i en virksomhet med færre en fem ansatte, eller i en virksomhet med færre enn femti ansatte? Da kan de nye reglene fra 1. januar 2024 være relevant for deg.

Alle arbeidsplasser skal ha et verneombud

Hovedregelen er at det skal velges verneombud i alle virksomheter. Etter gjeldende regelverk kan det avtales annen ordning ved virksomhet med mindre enn ti arbeidstakere. Med lovendringen som trer i kraft fra 1. januar 2024, kan det avtales annen ordning ved virksomhet med mindre enn fem arbeidstakere. Dette innebærer i praksis at alle virksomheter med fem eller flere ansatte plikter å velge verneombud.

Ca. 35 000 virksomheter i Norge må dermed sørge for at verneombud blir valgt fra 1. januar 2024.

Opplæring

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får nødvendig opplæring i helse- miljø- og sikkerhetsarbeid. Minimumskravet er 40 timer opplæring.

Arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med minst 30 ansatte

Ved nyttår trer også nye regler om arbeidsmiljøutvalg (AMU) i kraft. De nye reglene pålegger alle virksomheter med minst 30 ansatte å opprette et arbeidsmiljøutvalg. Etter gjeldende regelverk skal arbeidsmiljøutvalg opprettes i virksomheter med minst 50 arbeidstakere.

Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet.

 

Kilder:

Lovdata: Lov om endringer i arbeidsmiljøloven mv. (arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvar i konsern) – Lovdata

Arbeidstilsynet: Flere virksomheter må ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg (arbeidstilsynet.no)

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com