På denne tiden av året, er syke barn et velkjent fenomen. Barnehager og skoler er ofte strenge med å ta imot barn som har fått en skikkelig forkjølelse, eller har andre sykdomssymptomer.Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven regulerer din rett til fri og lønn i forbindelse med syke barn. Din rett til fri Arbeidstakere som har omsorg for barn har rett til fri i følgende tilfeller:For nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt Hvis barnet skal følges til legeundersøkelse eller annen oppfølgning i

Krifa blir jevnlig kontaktet av medlemmer som har fått en skriftlig advarsel av sin arbeidsgiver. Mange lurer på hvordan de skal forholde seg til advarselen, og hvilken betydning en advarsel har for arbeidsforholdet. Arbeidsmiljøloven er taus om advarsel Arbeidsmiljøloven har ikke egne regler om advarsel, verken saksbehandlingsregler eller regler som beskriver vilkår for å kunne meddele en advarsel. For statsansatte er det regler om advarsel i statsansatteloven og i Statens personalhåndbok. Advarsel og oppsigelse Flere har en oppfatning om at det automatisk foreligger grunnlag

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com