Arbeidstilsynet med arbeidsmiljø på dagsorden

fradrag fagforeningskontingent 2023

Det er fantastisk for oss i Krifa å følge Arbeidstilsynets fokus på hvordan et godt arbeidsmiljø øker motivasjon og trivsel, og videre reduserer sykefraværet.

Det er viktig å heie på alt og alle som bidrar til å løfte arbeidslysten for norske arbeidstakere og nå applauderer vi Arbeidstilsynet for å gjøre nettopp dette. Krifa bruker mye ressurser på å undersøke og kartlegge hva som skaper god og bedre arbeidslyst, og det er gledelig å se andre gjøre det samme.

Vår store undersøkelse «God Arbeidslyst Indeks» går i dybden på hva som skaper god og bedre arbeidslyst. Det unike med denne undersøkelsen er at den både forteller deg hvordan det står til med arbeidslysten i dag og hva som skal til for å løfte den fremover.  Lese mer om dette i vår rapport her.  

Få gjerne med deg Arbeidstilsynets webinarer som blant annet berører faktorene våre medbestemmelse og ledelse:

 

 

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com