Få bukt med mobbing på jobben

Få bukt med mobbing på jobben

Her er noen konkrete råd til håndtering av mobbing på jobben– enten du er offer, leder eller kollega.

OFFER

Aksepter det

Det kan være vanskelig å innse og akseptere at man blir mobbet. Kjenn etter hvordan du har det med dine opplevelser og stol på din egen magefølelse.

Si fra

Fortell kolleger, ledere og andre, hvis de tråkker over din grense

Be om hjelp

Spør om hjelp hos en leder, en tillitsvalgt eller en god kollega.

Si stopp

Sett en deadline for hvor lenge du skal gå på jobb hvis det ikke bli bedre. Sett datoen så tidlig at du er sikker på å holde ut hele perioden.

Kanskje du skal si opp

Selv om du på mange måter er glad i jobben din, er det en stor belastning å bli mobbet. Om situasjonen ikke blir bedre så si opp før du blir helt ødelagt.

Søk hjelp

De fleste som opplever mobbing får det veldig tøft. Det kan være nødvendig med hjelp fra psykolog.

Kom deg videre

La ikke mobbingen og de ubehagelige opplevelsene henge som en tung sky over livet ditt. Prøv så godt som mulig, å gjøre ting som gjør deg glad og gir deg energi til å komme videre.

LEDER

Forebygg

Ha alltid psykisk arbeidsmiljø og trivsel på agendaen, og vær våken så du tidlig oppdager tegn på mobbing.

Se på deg selv

Tenk på om du selv, bevisst eller ubevisst, er en del av en gruppering eller en tone som kan isolere eller krenke medarbeidere.

Ta ansvar

Ta deg av den som blir mobbet. Lytt og signaliser at du tar saken alvorlig og gjør noe ved det.

Handling

Finn ut av hva saken handler om, få mobberen til å stoppe og få offeret ut av offerrollen.

Forbedring

Søk råd i ditt profesjonelle nettverk om hva du kan gjøre for å stoppe mobbing. Formuler klare retningslinjer for atferd, tone og kommunikasjon på arbeidsplassen, og sørg for at reglene blir overholdt.

Være en god rollemodell

Husk å være et godt forbilde og et eksempel ved dine handlinger.

Ta alle konflikter tidlig og umiddelbart

Så snart du hører om en konflikt eller uenighet, må du rydde plass i kalenderen og få ryddet opp umiddelbart.

KOLLEGA – vitne til mobbing på jobben

Snakk om det.

Ta fatt i din kollega om du føler at han eller hun blir mobbet, og spør hvordan vedkommende har det.

Ha tid og ro

Finn et sted hvor dere kan snakke uforstyrret sammen. Vis omsorg, og vis at du har tid til å lytte. Gi gjerne uttrykk for din bekymring.

Tilby hjelp

Si til din kollega at du gjerne vil snakke med tillitsvalgt, leder eller andre instanser om mobbingen. Det kan være uoverskuelig for den som blir mobbet.

Snakke med andre

Snakk med venner, familie og andre utenfor arbeidsplassen om det du opplever.

Si fra

Om du opplever en tøff omgangstone eller baktalelser på arbeidsplassen din, så si fra og bidra til å stoppe det. Også om det ikke er rettet mot deg.

Skap trivsel

Be leder, tillitsvalgt eller kollega om å sette psykisk arbeidsmiljø på dagsorden. Gjør selv det du kan for å få en god tone og et bedre psykisk arbeidsmiljø.

Opplever du å bli mobbet eller er du en kollega som bidrar til at andre bli mobbet? Som medlem i Krifa har du noen du kan snakke med.

Ring oss, mail oss eller send oss en chat. Vi vil gjerne lytte, hjelpe og bistå deg!

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com