Sjef

Her er noen konkrete råd til håndtering av mobbing på jobben– enten du er offer, leder eller kollega.

Nedbemanning er lovlige og gjerne helt nødvendige prosesser for noen virksomheter, men det stilles en rekke krav til at disse prosessene gjøres riktig.

Toine Sannes ble avskjediget fra sin lederstilling i en kommunal bedrift. Krifa mener avskjedigelsen er ugyldig og har valgt å stevne firmaet for retten.

Ledelse er avgjørende for bedriftens suksess, for samfunnet og for hver enkelt av oss. Les hva vår forskning sier om hva som kjennetegner en god leder.

Krifa mener at den beste måten å oppnå resultater mellom arbeidstakere og arbeidsgivere er gjennom forhandling og dialog i gjensidig respekt for hverandre.

Søk