Krifa går til søksmål mot arbeidsgiver

Krifa går til søksmål mot arbeidsgiver

Toine C. Sannes er medlem i Krifa og ble nylig avskjediget fra sin lederstilling i en kommunal eid bedrift. Krifa mener avskjedigelsen er ugyldig og har på hennes vegne valg å stevne firmaet for retten.

Krifa samarbeider med advokatfirmaet Bing Hodneland Advokatselskap DA og har derfra engasjert advokat Alf Kåre Knudsen til å føre saken.

Sannes selv synes hele prosessen har vært uvirkelig og selvsagt en tung belastning. Hun ble oppsagt uten begrunnelse og manglende prosess. At det er en avskjedigelse gjør saken ekstra tøff. Arbeidsgiver kan ikke opplyse om konkrete pliktbrudd som kan begrunne avskjeden.

Som ansatt er det tøft å måtte sloss mot en arbeidsgiver som ikke legger Arbeidsmiljøloven til grunn for sine handlinger. Heldigvis har jeg en organisasjon i ryggen, som har støttet meg i hele prosessen og vært tilgjengelig når jeg har trengt det. Uten den profesjonaliteten og menneskeligheten jeg har møtt i Krifa, er jeg ikke sikker på om jeg hadde klart å stå i denne prosessen. At de også har et tett samarbeid med Bing Hodneland Advokatselskap DA, opplever jeg som en klar styrke i min sak

Krifa støtter Sannes og er sterkt uenig med arbeidsgiver, deres advokat og deres håndtering av saken. Da ingen korrespondanse, samtaler eller møter har ført frem til en løsning og partene står langt fra hverandre, har Krifa valgt å gå til sak mot arbeidsgiver for å få avskjeden opphevet. Saken er nå sendt tingretten. Arbeidsgiver vil få en tidsfrist for å komme med sitt tilsvar før det vil bli innkalt til hovedforhandling.

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com