Når ledelse skaper god arbeidslyst

Når ledelse skaper god arbeidslyst

God ledelse handler om trivsel, lojalitet, sykefravær, engasjement, effektivitet og bunnlinje. Men viktigst av alt: Det handler om mennesker – det handler om deg.

At det er behov for bedre ledelse rundt om i landet vårt er det ingen tvil om. Ledelse er avgjørende for bedriftens suksess, for samfunnet og for hver enkelt av oss. Les hva vår forskning sier om hva som kjennetegner en god leder.

Fire ledelsesdimensjoner som har betydning for din arbeidslyst:

 • Involvering og frihet
  Lederen involverer medarbeideren i beslutninger som har direkte betydning for hans eller hennes jobb. Lederen skaper muligheter for at medarbeideren selv kan planlegge utførelse av jobben sin og gi passe frihet til at medarbeideren løser oppgaven på den måten hun eller han mener er best.
 • Oppmerksomhet og retning
  Lederen gir passe oppbakking og støtte i forhold til de oppgaver medarbeideren har. Lederen anerkjenner medarbeiderens faglige innsats og gir passe feedback. Lederen ser medarbeiderens individuelle behov og tar seg tid til den tiden medarbeideren har behov for.
 • Mening og retning
  Lederen ønsker å skape mening og sammenheng mellom arbeidsplassens overordnede mål og medarbeiderens eget bidrag. Lederen bidrar til at jobben oppleves meningsfull. Hun/han uttrykker klare forventninger til oppgavene medarbeideren skal løse og setter retning og mål for når teamet eller avdelingen er en suksess. Lederen har dessuten overblikk over hvordan det jobbes med felles mål.
 •  Lederen som rollemodell
  Lederen oppleves som troverdig og det er overenstemmelse mellom ord og handling. Lederen oppleves rettferdig og er respektert som menneske. Det er tillit til lederens måte å være leder på – altså til lederens faglighet.

Arbeidsmiljøloven har som formål å sikre deg et arbeidsmiljø som gir grunnlag for at du skal oppleve inkludering og en meningsfylt og helsefremmende arbeidssituasjon og for å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Er dette noe din leder følger?

Som medlem i Krifa har du direkte tilgang til våre jurister og spesialister – vi hjelper deg gjerne.

 

God arbeidslyst!

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com