Selv om du som arbeidstaker i løpet av et år må forholde deg til en rekke røde dager, er det ikke gitt at du har rett på lønn for alle disse dagene.

Krifa kartlegger gjerne arbeidslysten på din arbeidsplass, og bidrar med tiltak for å heve den. Les mer om dette her.

Søk