Når arbeidslivet snus på hodet

Når arbeidslivet snus på hodet

 

Når arbeidslivet plutselig forandres og vi ikke kan gjøre det vi vanligvis gjør, føler vi oss på usikker grunn. Nøkkelen til å komme gjennom de neste ukene og månedene med unntakstilstand er forventningsavklaring og kommunikasjon.

Forskjellig utgangspunkt

Noen er permittert eller oppsagt, mens andre jobber mer enn noen gang.
Noen har for mye å gjøre, mens andre kjeder seg.
Noen er lei av mas fra barn og partner, mens andre er ensomme.
Noen er introverte, mens andre er ekstroverte.
Noen liker struktur, mens andre liker kaos.
Noen får økt energi og pågangsmot, mens andre blir deprimerte og passive.
Vi har helt forskjellig utgangspunkt og forskjellig tilnærming til bekymringen for situasjonen og fremtiden. Din måte å se verden og dagen på er ikke fasiten for andre. Husk å se menneskene bak arbeidsoppgavene.

Hva kan forventes av deg?

Om du ikke er 100% permittert eller oppsagt, har du arbeidsoppgaver det forventes at du skal gjøre.

Er du i tvil om du gjør jobben din godt nok? Vet du hva sjefen din og kollegene dine forventer av deg?

Om ikke lederen din allerede har fortalt deg hva han/hun forventer av deg nå, er det helt OK at du ber han/hun fortelle deg det. Det er også viktig at du spør dine kolleger hva de forventer av deg og hva du kan forventer av dem.

En forventning er ikke en ordre, det er noe vi tror eller håper skal skje. Ved å avklare disse forventningen vil ikke arbeidsmengden eller oppgavene forsvinne, men usikkerheten og dermed også en del stress og press kan bli borte.

Våg å vær den modige som sender mailen om eller bruker møtetiden til å avstemme forventninger.

Om du opplever at det forventes mer av deg en du kan levere innenfor den tidsrammen som er satt og de ressursene du er gitt, er det viktig at du gir beskjed.

Krifa anbefaler alle arbeidsplasser å holde korte statusmøter hver dag med teamet ditt i denne kriseperioden. Del status på arbeidsoppgaver, utfordringer og små gleder. Det gir deg bedre overblikk, trygghet og tilhørighet.

De fleste av oss møtes for tiden ikke fysisk på jobb, dog finnes det mange webløsninger som både er enkle og fungerer supert med litt øving. Verden har blitt og vil forbli mer digital i fremtiden.

Stress – Hvordan mestre det?

Når balansen mellom oppgaver, tiden og muligheten du har til å løse dem ikke er tilstede, føles det ofte som stress. Å ha mye å gjøre kan vi takle, men å ikke få gjort det vi skulle ha gjort sliter på de fleste.

Det er ikke bare på jobb man kjenner på denne ubalansen. Ubalanse i hjemmet og ubalansen mellom jobb og hjem er minst like krevende. Du som har familie bør ta samme runde med dem du bor med som dem du jobber med. Kommunikasjon, statussjekk og forventningsavklaring med dine kjære er minst like viktig som med dine kolleger.

Når arbeidsdagen og hverdagen snus på hodet er det naturlig å være sliten og føle seg stresset, men vær oppmerksom så dette ikke utvikler seg til å bli en varig følelse som blant mye annet påvirker nattesøvn og allmenntilstand.

Hverdagshelt

Helt til slutt – ikke sammenlign deg med «alle de andre». Når du har avklart hva som forventes av deg og hva du kan forvente av de rundt deg, og leverer etter beste evne, så er det bra! Alt du gjør av smått og stort for at vi kommer oss gjennom denne krisa raskest og best mulig gjør deg til en hverdagshelt!

Vi føler sterkt med alle som sliter både fysisk, psykisk og økonomisk i denne tiden. Krifa er for deg som ikke vil stå alene. Vi hjelper deg som medlem og går tett sammen med deg hele veien.

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com