Medspiller og ikke motspiller

Sjefen skal være en medspiller, ikke motspiller

Krifa mener at den beste måten å oppnå resultater mellom arbeidstakere og arbeidsgivere er gjennom forhandling og dialog i gjensidig respekt for hverandre og hverandres interesser.

En rekke danske kabinansatte starter nå sin egen fagforening. De frykter for jobbene sine i en flybransje som er under hardt press og konkurranse. De mener at de på denne måten tar ansvar for både egen og sine kollegers arbeidsplass da deres tidligere fagforening setter krav til arbeidsgiver som vil koste arbeidsplasser. Foreningen vil ta kontakt med SAS for å finne en løsning.

– Vi ønsker å ta ansvar for arbeidsplassen vår. At medarbeidere vil risikere at kolleger mister jobben på grunn av dette, er uakseptabelt for oss, sier formannen i den nye kabinforeningen, Søren Johansen, ifølge det danske nettstedet.

Dette er å lese i Dagens Næringsliv http://www.dn.no/nyheter/naringsliv/2016/05/23/152…

Krifa er helt klart på arbeidstakernes side, men mener at lønnsmottakere og arbeidsgivere er avhengige av hverandre og har mange felles interesser. At det går godt for en arbeidsgiver er en forutsetning for at de ansatte kan beholde deres jobb og få en god lønn. Videre er det en forutsetning at arbeidstakere er tilfredse for at de blir i deres jobb og yter en god innsats.

Det er selvfølgelig interessemotsetninger mellom arbeidsgivere og ansatte. Men, det skader begge parter å skape fiendebilder av hverandre. Det gagner begge parter å respektere hverandres interesser og finne løsninger ved å gå i dialog.

Velkommen i Krifa.

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com